vallprojekt

Fortsättning av Vallprojektet 2024

Vallprojekt januari 2024.

Höstens arbete på blå slinga hål 1 & 7-9 är i stort sett avslutat, det återstår en lite del i anslutningen till Krokerydsvägen som går mellan hål 16 & 17. Viss områden hanns med att så innan vintern och några återstår nu till våren.

För närvarande färdigställs området hål 16 green, Hål 2 och 6 på 9-hålsbanan. Tror inte många kommer känna igen sig när de besöker banan till våren. Hål två har bl.a fått nytt gul och röd tee upphöjt i vallen för bättre översikt. De kommer färdigställas och så gräs på under våren.

Hål 16 har de tre bunkrarna på höger sida ersatts med en ny bunker i anslutning till vallen ca 100m kvar till green. Greenområdet har fått en "nygammal" bunker mellan de idag befintliga greenbunkrarna, lite som det var när banan byggdes.

Det som inte gick som planerat var sådd av de yttre områdena mot Gråbovägen, särskilt sträckan längs med rangen. Vi hade hoppats att så slänterna under hösten, men framförallt vädret har varit ett problem så det varit för blött el blåsigt att kasta ut frö i de branta slänterna. Vi kom ut sent under hösten och räknar med att etableringen inte blir så bra som vi hoppats på och att vi behöver komplettera med ytterligare en sådd under våren för en bra etablering.

Ny bunker greenområde hål 16.

Hål 15 har de under december tagit massor för att skynda på arbetet med vallarna som beskrivits ovan för att det arbetet ska förhoppningsvis vara klart när vår säsong startar. De har till idag använt hela vallen från 14:e green till röd tee hål 15 och kommer fortsätta köra material under vintern till de vallarna de bygger på blå slinga och hål 16. När det arbetet är klart kommer vallen på hål 14 & 15 att färdigställas.

Interna massor från hål 15 till vallar hål 16


Vallprojekt återstartar måndag 7 augusti.

Idag påbörjar projektet att förbereda ytan mellan green hål 1 på 18:hålsbanan och green hål 8 på 9-hålsbanan. Det innebär att tee hål  9 på 9-hålsbanan är framflyttad att ligga strax bakom green hål 8 mot fairway hål 9. När spelat färdigt hål 8 går ni inte den vanliga stigen utan fortsätter förbi greenen på höger sida mot fairway hål 9.

Drivingrangen Färdigställd

Nu innan semestrarna har den sista grävmaskinen lämnat området. Arbete som återstår är bland annat att komplettera med mer nät och givetvis så högersidan med gräs som nu senast blev klar. Nu är det upp till oss, medlemmar i Lerjedalen Gk att förvalta och inte minst utveckla rangen till något riktigt bra. Kom gärna me synpunkter och idéer vad ni tycker saknas och vad som är viktigast för för klubben att prioritera när arbetet fortsätter

Slutfasen av Drivingrange

Arbete som återstår är justeringar där det är lite för ojämnt och punktinsatser för att bli av med vatten där det ansamlas. Det är ofrånkomligt att nya blöta områden uppstår vartefter materialet packas med tiden och hittar nya vägar, som mest packas materialet under första året. 

Rangen är öppen och invigd 3 juni med fullt av medlemmar och gäster. Extra kul att flera barnfamiljer var och besökte klubben som ihop med invigningen hade 30år jubileum.

Vallar 2023

Vallarna hål 17 är klara och sådda med gräs, men det torra och vackra vädret har dessvärre medfört att etableringen inte är så bra man kan önska. Men kommer det regn så kan det gå snabbt med lite tur. Fortsätter det torra vädret får vallarna kompletteras med ny sådd till hösten, risken är då stor att gräset inte överlever vid fortsatt torka.

Nya Vallar sommaren 2023

Projektet fortsätter med att infarten från Gråbovägen in på Krokerydsvägen (väg mellan hål 16-17) breddas och förbereds för tung trafik med en mötesplats bakom 16:green mot tee hål 2, 9-hålsbanan. En körväg anläggs in till området mellan green hål 8 och tee hål 9 på 9-hålsbanan där arbetet med ny vall påbörjas först.

Förklaring till bif Situationsplan

Vall nr 8, hål 1, 18:hålsbanan - Ska ej byggas och är struken ur projektet

Vall 6-7, Påbörjas först med fokus på vall 6.

Vall nr 5 hål 1-7-8, Vall byggs inifrån green hål 8 till infart Gråbovägen.

Inga vallar ska påbörjas på 18:hålsbanan under sommaren utan fokus är på 9-hålsbanan.

Situationsplan arbete 22/23

Kompensationsåtgärd hål 13.

I arbetet på rangen kulverterades det vattendrag som gick mellan Gråbovägen och hål 18 i ett led att förlänga rangen. I tillståndet från Länsstyrelsen fanns krav på motsvarande storlek av kompensationsåtgärd på vår anläggning. Projektet anlitade en oberoende expert på området att hitta bästa platsen på golfbanan och utforma en ny miljö för grodor, salamandrar och andra kräldjur. Området som lokaliserades är diket och dammen vid green hål 13 och tee hål 4 på 9-hålsbanan.Här har arbetet innefattat rensning av dammen, få vattnet att rinna långsamt och skapat miljöer anpassat för groddjur. 

Även området mellan hål 15 och bakom hål 3 på 9-hålsbanan (området bakom ”Bajamaja”) har genomgått en förändring och anpassats till en gynnsam miljö för salamandrar, grod och kräldjur. Arbetet har precis avslutats och vi tror att det kommer höjas en del ögonbryn när ni ser vad som gjorts.

Claes Andrén kommer skriva en rapport om projektet med att skapa en ny kompensationsåtgärd som kommer publiceras här på hemsidan när den är klar.

Material från kompensationsåtgärd och om salamandrar

Rapport Kompensationsåtgärd Clas Andrén

Skylt Salamanderröse tee hål 14

Bild på Salamanderröse och skylt hål 14

Länsstyrelsen_Infobroschyr om Salamandrar

Kompensationsåtgärd
Kompensationsåtgärd
Vallprojekt Hål 17 - Bilder på matjord som lagts upp i högar, inga inkörda massor

Information vallprojekt V33

Under hela våren och sommaren har arbetet fortskridit framåt med arbetet på rangen. Vi kan se var målgreener hamnar och man kan skapa sig en bild av hur rangen kommer se ut när den är färdig. Det som finns lite kvar att fylla upp på rangen är ytterkanter mot väg 190 och området mellan range och tee på hål 18. Så snart som möjligt kommer arbetet med att jämna till alla ytor och förbereda för sådd påbörjas. 

Nu efter semestrarna är det dags för nästa steg i vallprojektet, redan i veckan kommer arbetet på börjas för att förbereda för nästa del i projektet. På vänster sida av hål 17 mellan tee och green inklusive 18:e gul tee mot väg 190 kommer matjorden separeras och läggas i en mindre vall mellan klippt semiruff och den höga ruffen. Arbetet kommer bedrivas kvällstid efter kl. 16 måndag till torsdag.

Under innevarande vecka (33) eller i början av nästa vecka (34) flyttas 18:e gul tee till bakom 17:e green med en ny väg till höger om 17:e green och ned till röd tee hål 18. Under hösten ska en ny vall längs väg 190 anläggas och hål 18 tee kommer när allt är färdigt få sig en uppfräschning inklusive alternativa spelvinklar i den nya vallen mot fairway.

2022-03-11

På rangen framskridet arbetet även här snabbare än vad vi kunnat tro. Just nu handlar många frågor om när vi tror att vi kan öppna rangen för spel. Det finns prioriterade arbeten kvar som ska påbörjas i kommande vecka med kompletterande dränering, färdigställande av övningsbunker, gräva ner nya fiberslangar (krav Gothnet). När sedan vädret och marken tillåter ska grusytorna asfalteras och nät mot nya delen monteras.

Mattor till rangen inkl. bollmagasin är beställda. Tyvärr är drygt hälften av mattorna restade och leverantören kan endast leverera 12 av 32st mattor. Resterande mattor kommer enligt prognos månadsskiftet april/maj, till dess får vi komplettera med mattor vi har kvar.

Sedan är vi beroende av väder och vind så att gräsytan bär att köra på med traktor och plockare. Jag uppskattar det blir mellan 15 april-15maj, men förhoppningsvis tidigare än så.

Projektet har under vintern verkligen rullat på i rask takt. I perioder har arbetet försvårats av nederbörd men just nu när vädret består av uppehåll och sol underlättar det masshanteringen. Arbetet med vallarna på banan är avslutade och nu får vi avvakta till dess att det går bearbeta vallarna för sådd.

2022-01-31

Under hela hösten och Jul och Nyår har arbetet med den nya rangen fortsatt med rekordtempo. Det har varit konstant flöde på material under hela projektet och det är svårt att tro att det endast pågått under ett år från starten med den nya puttinggreenen den 12 januari. Infartsvägen för lastbilarna är nu förbi bäcken som var slutet på rangen tidigare och de vänder med lastbilsekipagen ungefär där nu. De bygger sig samtidigt inåt mot klubbhuset och inväntar kallt väder för att lyfta upp matjord på ytorna som är klara. Där matjorden har legat ( det fd låga 2m nätet ) ska även där fyllas upp med material.

Hål 9, Gul tee hål 10

Parallellt med arbetet på rangen har arbetet hål 9 startat upp i dagarna. Vallen som nu byggs utgår från trädridån (gärsgård) och runt dammarna på vänster sida av hålet. Fortsätter efter andra trädridån på vänster sida upp mot greenen och runt greenbunkern för att ansluta till vallen hål 10 som byggdes härom året. Gul tee hål 10 kommer höjas upp och införlivas i vallen vilket kommer bli ett lyft för hålet.  Arbetet startar från från tee hål 10 och tillbaka mot spelriktningen på hålet.

Hål 13.

När vallen hål 9 är klar ska vallen hål 13 färdigställas mellan vallen som redan är klar och cykelbanan. Den delen av vallen var transportväg för tidigare vallar och har inte kunnat färdigställas förrän vallen de påbörjat nu är klar.

Hål 15.

Den stora mellanlagring av massor hål 15 är där vi nu tar massor ifrån för att färdigställa vallarna på hål 9 och 13. Massorna kommer köras ut med två stora dumprar som kör i skytteltrafik mellan lagret och de nya vallarna. Men det innebär när vallen hål 9 byggs att de behöver korsa cykelbanan både till och från vallen. Är ni ute och går el vill titta på vallarna när det växer fram är det viktigt att ni håller ett ordentligt avstånd för att inte störa de som jobbar. Inom arbetsområdet får ingen vistas då det är förenat med livsfara om olyckan är framme.

När arbetet med rangen och de nya vallarna är klara ska vallen (mellanlagringen) färdigställas vilket många med mig sett fram emot. Det saknas en del material men det mesta finns redan på plats vilket underlättar och förhoppningsvis gör att det går snabbt när de väl startar upp. Det går inte idag att säga när arbetet kan påbörjas, vår förhoppning är att arbetet kan påbörjas under sommaren och vara helt klart för sådd under augusti/september för bästa möjliga förutsättningar för en god etablering.