vallprojekt

2022-03-11

På rangen framskridet arbetet även här snabbare än vad vi kunnat tro. Just nu handlar många frågor om när vi tror att vi kan öppna rangen för spel. Det finns prioriterade arbeten kvar som ska påbörjas i kommande vecka med kompletterande dränering, färdigställande av övningsbunker, gräva ner nya fiberslangar (krav Gothnet). När sedan vädret och marken tillåter ska grusytorna asfalteras och nät mot nya delen monteras.

Mattor till rangen inkl. bollmagasin är beställda. Tyvärr är drygt hälften av mattorna restade och leverantören kan endast leverera 12 av 32st mattor. Resterande mattor kommer enligt prognos månadsskiftet april/maj, till dess får vi komplettera med mattor vi har kvar.

Sedan är vi beroende av väder och vind så att gräsytan bär att köra på med traktor och plockare. Jag uppskattar det blir mellan 15 april-15maj, men förhoppningsvis tidigare än så.

Projektet har under vintern verkligen rullat på i rask takt. I perioder har arbetet försvårats av nederbörd men just nu när vädret består av uppehåll och sol underlättar det masshanteringen. Arbetet med vallarna på banan är avslutade och nu får vi avvakta till dess att det går bearbeta vallarna för sådd.

2022-01-31

Under hela hösten och Jul och Nyår har arbetet med den nya rangen fortsatt med rekordtempo. Det har varit konstant flöde på material under hela projektet och det är svårt att tro att det endast pågått under ett år från starten med den nya puttinggreenen den 12 januari. Infartsvägen för lastbilarna är nu förbi bäcken som var slutet på rangen tidigare och de vänder med lastbilsekipagen ungefär där nu. De bygger sig samtidigt inåt mot klubbhuset och inväntar kallt väder för att lyfta upp matjord på ytorna som är klara. Där matjorden har legat ( det fd låga 2m nätet ) ska även där fyllas upp med material.

Hål 9, Gul tee hål 10

Parallellt med arbetet på rangen har arbetet hål 9 startat upp i dagarna. Vallen som nu byggs utgår från trädridån (gärsgård) och runt dammarna på vänster sida av hålet. Fortsätter efter andra trädridån på vänster sida upp mot greenen och runt greenbunkern för att ansluta till vallen hål 10 som byggdes härom året. Gul tee hål 10 kommer höjas upp och införlivas i vallen vilket kommer bli ett lyft för hålet.  Arbetet startar från från tee hål 10 och tillbaka mot spelriktningen på hålet.

Hål 13.

När vallen hål 9 är klar ska vallen hål 13 färdigställas mellan vallen som redan är klar och cykelbanan. Den delen av vallen var transportväg för tidigare vallar och har inte kunnat färdigställas förrän vallen de påbörjat nu är klar.

Hål 15.

Den stora mellanlagring av massor hål 15 är där vi nu tar massor ifrån för att färdigställa vallarna på hål 9 och 13. Massorna kommer köras ut med två stora dumprar som kör i skytteltrafik mellan lagret och de nya vallarna. Men det innebär när vallen hål 9 byggs att de behöver korsa cykelbanan både till och från vallen. Är ni ute och går el vill titta på vallarna när det växer fram är det viktigt att ni håller ett ordentligt avstånd för att inte störa de som jobbar. Inom arbetsområdet får ingen vistas då det är förenat med livsfara om olyckan är framme.

När arbetet med rangen och de nya vallarna är klara ska vallen (mellanlagringen) färdigställas vilket många med mig sett fram emot. Det saknas en del material men det mesta finns redan på plats vilket underlättar och förhoppningsvis gör att det går snabbt när de väl startar upp. Det går inte idag att säga när arbetet kan påbörjas, vår förhoppning är att arbetet kan påbörjas under sommaren och vara helt klart för sådd under augusti/september för bästa möjliga förutsättningar för en god etablering.