banstatus

Uthyrning
 • Uthyrning av Golfbilar

  JA, Fom lördag 4maj

 • Uthyrning av Moped

  Nej

områden
 • Puttinggreen Klubbhus

  ÖPPEN

 • Puttinggreen Range

  ÖPPEN

 • Driving Range

  ÖPPEN

 • Kiosk 18-hålsbana

  ÖPPEN

19 April kl. 13.00 öppnar vår bana äntligen. Men vädret…

 

Som alltid varierar vädret i april som påverkar oss golfare på flera sätt. Nu är väderprognosen för helgen att det ska bli kalla nätter med frost som påverkar alla starttider på morgnarna till frosten smält och blivit dagg i gräset.

Det är förbjudet att beträda alla banor och ytor när detär frost, gräset dör om det beträds och tar lång tid innan det läker igen.

Att kontrollera frosten är borta gör man enklast genomatt dra med handen i gräset i en skuggig ytan på tex putting green närmastklubbhuset. Har frosten släppt kommer gräset fram tydligt, om inte är detiskristaller kvar i gräset och man får avvakta en stund till.

 

Banaktuellt 10 November

Nu har vädrets makter verkligen satt stopp för spel på banan. Alla ytor är fortsatt blöta och hala efter allt regn som kommit under hösten. Nu när gräset inte längre växer i samma omfattning blir ytan lerig och instabil. Vi försöker med våra fordon i den utsträckning det går hålla oss bort från det värsta blöta men det är svårt när det är oframkomligt i stort sett överallt förutom på de nya vallarna som är fasta fortfarande att köra på.

Den absolut största frågan under sensommaren och hösten ärar de omfattande vildsvinsskador vi har fått över hela anläggningen. Värst har det varit på hålen runt ravinen vid Bingaredsbäcken (hö sida Hål 11-12) och de hål som ligger i direkt anslutning. Man kan tro att det är stora vildsvin som gör skadorna men enligt jaktkonsulten från skogsvårdsstyrelsen som varit och tittat på skadorna är det årsgrisar främst som varit på banan. Det stämmer nog bra då de två grisar jaktlaget lyckats att skjuta i ravinen till Lärjeån var små årskultingar.

Personalen ihop med måndagsgruppen försökte hålla skadorna i schack under sensommaren men till slut gick det inte hålla jämna steg längre med grisarnas framfart. Klubbens försäkring täcker stora del av kostnaden att lagade skador som uppstått.

Vi har anlitat två fotbollsföreningar, Bergum IF och Kärra KIF juniorer att komma under lovet i slutet av oktober och laga så gott som samtliga skador. Resterande skador har personalen under vecka lagat, vi har heller inte under de senaste veckorna sett några nya skador så staketet hjälper verkligen.

Det togs ett beslut att sätta upp vildsvinsstaket runt resterande del av banan pga. de omfattande skadorna under sommaren. Det har varit ca 7stmedlemmar som axlat arbetet och gjort ett fantastiskt arbete. Svårt att föreställa sig hur många ideella timmar som lagts ner av dessa herrar och den terräng och väder de arbetet i. Kan inte nog betona vikten av det arbetet de gjort och vilken betydelse det har för banan att hålla vildsvinen borta.

Även om det stora fokuset legat på vildsvinsstaket har vi även blicka framåt och gjort förändringar på banan ihop med vallprojektet. Det som hänt senaste månaden är att vallarna i stort sett färdigställts på den västra sidan av Krokerydsvägen. Nu pågår arbetet på hål 16 från ca 100m innan green mot Gråbovägen. Viktigt i samband med arbetet att hitta befintliga vattenledningar till bevattningen och hitta befintliga dräneringar, kontrollera dess funktion och spola dem för bättre funktion.

Det har även gjort en ny bunker ca 20m innan green lite till vänster om den centrala spellinjen. Kommer skapa en fin inramning på hålet och en välbehövd referenspunkt mot greenen. På hål två 9-hålsbanan kommer både gul och röd tee integreras in i vallen så de kommer upp lite för bättre översikt.

 

Banstatus 28 September

Det är fortsatt mycket blött på banan trots några dagars uppehåll. Vi brottas just nu mot dålig framkomlighet på de allra flesta ställen och grisarna skador nattetid. Vi har även svampskador i greenerna som är svåra att få bukt med men där vi räknar med att de ska lugna ner sig efter en lyckad applicering av växtskyddsmedel i veckan.

Bifogar info nedan om jakt på vildsvin på banan.

Problemen med vildsvin på banan har eskalerat under 2023 och har gett oss en ohållbar situation. Tidigare år har de varit inne en kortare period och bökat lite här och där och främst i områden som klipps som ruff. Skadorna har tidigare ändå varit under en nivå där det varit hanterbart.

Nu i år från sensommaren och framåt har vildsvinen varit inne mer eller mindre varje natt och även bökat upp stora områden på fairway, nu senast på hål 1 & 18 på 18:hålsbanan och hål 9 på 9-hålsbanan.

Då vår mark arrenderas till 100% av kommunen ombesörjs jakt via skogssällskapet och de två jaktlag som har jakträtten på vår bana med alla nödvändiga tillstånd för jakt på detaljplanerat område. De har under en veckas tid försökt bedriva jakt på gris på golfbanan men än så länge inte lyckats se gris inne på banan.

Viktigt att vi hjälps åt att inte ta kvällspromenader kvällstid med hunden eller av nyfikenhet vara på banan mellan skymning och gryning när jakt bedrivs. Jaktlaget har redan vid två av fyra tillfällen mött personer i direkt anslutning till banan sent på kvällen. Dels är det direkt farligt men kan också skrämma bort de grisar jaktlagen försöker jaga. Bra om så många som möjligt vet om att jakt på golfområdet av gris pågår kvällstid eller tidig morgon. Vet ni tex att grannen ofta rastar hunden el dyligt på golfbana så är vi tacksamma om ni informerar dem att jakt pågår under dygnets mörka timmar./Banpersonalen