våra medlemskap

Fulltidsmedlem senior

Alternativet för dig som vill spela golf när andan faller på. Vardag som helgdag.
Spelrättsinnehav krävs upp till – 75

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att ingå plusmedlemskap (se nedan)
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria bollar på drivingrangen
2 Greenfeebiljetter (För 75 år och uppåt 1 Greenfeebiljett)

*Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett

Pris

6.295 kr*

anmälan

Fulltids medlem senior 75+

Alternativet för dig som vill spela golf när andan faller på. Vardag som helgdag.
Spelrättsinnehav krävs upp till – 75

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att ingå plusmedlemskap (se nedan)
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria bollar på drivingrangen
1 greenfeebiljett

*Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett

Pris

5.395 kr*

anmälan

Vardagsmedlem senior

Detta är ett medlemskap för dig som vill kunna spela alla helgfria vardagar.
Spelrättsinnehav krävs upp till -75.

Obegränsat med spel på Lerjedalens 3 banor alla helgfria vardagar.
Vid spel på annan tid betalas halv greenfee.
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att ingå plusmedlemskap (se nedan)
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar
Möjlighet att delta i seriespel och annan representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
(halv tävlingsgreenfee vid tävling på 18-hålsbanan som infaller en helgdag)
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria bollar på drivingrangen
1 st Greenfeebiljett

*Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett

Pris

5.295 kr*

anmälan

Vardagsmedlem senior 75+ år

Detta är ett medlemskap för dig som vill kunna spela alla helgfria vardagar.
Spelrättsinnehav krävs upp till -75.

Obegränsat med spel på Lerjedalens 3 banor alla helgfria vardagar.
Vid spel på annan tid betalas halv greenfee.
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att ingå plusmedlemskap (se nedan)
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar
Möjlighet att delta i seriespel och annan representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
(halv tävlingsgreenfee vid tävling på 18-hålsbanan som infaller en helgdag)
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria bollar på drivingrangen
1 greenfeebiljett

*Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett

Pris

4.695 kr*

anmälan

Blåmedlem

Rätt till spel på Blå slingan (9-hålsbanan) och Västgötabanan (korthålsbanan)

Vid spel på 18-hålsbanan betalas halv greenfee
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar (ej plusmedlemskap)
Rätt att delta i klubbtävlingar (halv tävlingsgreenfee vid tävling på 18-hålsbanan)
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria rangebollar

Pris

3.995 kr

anmälan

Juniormedlemskap (upp till 12 år)

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria bollar på drivingrangen

   – 12 år           1.100 kr
13 – 17 år           2.050 kr
18 – 21 år           2.800 kr

Pris

1.100 kr

anmälan

Juniormedlemskap (13 år til 17 år)

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria bollar på drivingrangen

   – 12 år           1.100 kr
13 – 17 år           2.050 kr
18 – 21 år           2.800 kr

Pris

2.050 kr

anmälan

Övergångsmedlem Junior/Senior

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar (det går ej att teckna plusmedlemskap)
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Fria rangebollar på drivingrangen

År 3

Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett.

Juniormedlemskap (18 år till 21 år)

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria bollar på drivingrangen

   – 12 år           1.100 kr
13 – 17 år           2.050 kr
18 – 21 år           2.800 kr

Pris

2.800 kr

anmälan

Provmedlemskap År 1 och År 2

Provmedlemskap År1, År2 och År3 för dig som är ny medlem i Lerjedalens GK eller för dig som inte varit medlem de senaste tre åren.
Provmedlemskapen kan endast nyttjas vid ett tillfälle.
Gäller i 365 dagar från tecknat datum.

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar (det går ej att teckna plusmedlemskap)
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Fria rangebollar på drivingrangen

*År 3

Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett.

Pris

3.995 kr

anmälan

Provmedlemskap År 3

Provmedlemskap År1, År2 och År3 för dig som är ny medlem i Lerjedalens GK eller för dig som inte varit medlem de senaste tre åren.
Provmedlemskapen kan endast nyttjas vid ett tillfälle.
Gäller i 365 dagar från tecknat datum.

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar (det går ej att teckna plusmedlemskap)
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Fria rangebollar på drivingrangen

*År 3

Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett.

Pris

5.295 kr*

anmälan

Greenfeemedlem

Riktar sig till dig som inte tror att du kommer att spela så mycket under säsongen, eller spelar på många olika banor runtom i landet. Det går alltid att uppgradera ett greenfeemedlemskap under säsongen om så önskas.

5 fria spel på 18-hålsbanan (alt 10st 9-hålsrundor på Blå Slingan)
Fritt spel på Västgötabanan (korthålsbanan)
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar (ej plusmedlemskap)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Ingår ej fria rangebollar
Möjligt att köpa till 5 greenfee för 1300 kronor (kan göras flera gånger)
Som medlem i Lerjedalens Gk kan ni välja till fria rangebollar för 500 kr/år.

Pris

2.300 kr

anmälan

Studerandemedlemskap

För dig som under 2022 går en utbildning på heltid och kan uppvisa studieintyg.

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar (ej plusmedlemskap)
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria bollar på drivingrangen

Pris

2.400 kr

anmälan

Passivt medlemskap

Gäller enbart medlemmar som innehar spelrätt.

Fritt spel på korthålsbanan
Ingår ej fria rangebollar

Som medlem i Lerjedalens GK kan ni välja till fria rangebollar för 500 kr/år.

Pris

500kr

anmälan

Dubbelmedlemskap

Ansökan om dubbelmedlemskap lämnas till klubbens kansli.
Kriterier som ska uppfyllas är:

Medlemskap i en svensk golfklubb
Värdet på medlemskapet ska uppgå till minst 5.000 kr

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee (100 kronors rabatt på 18-hålsbanan då greenfeen är 580 resp. 480 kronor.)
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar (ej plusmedlemskap)
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Möjlighet att hyra bagskåp
Fria bollar på drivingrangen

Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädning ger 1 greenfee-biljett.

Pris

2.300 kr*

anmälan

Familjemedlemskap

Samtliga måste vara mantalsskrivna på samma adressMinst 2 stycken skall betala Fulltidsmedlem senior**Städavgift tillkommer med 600 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett per närvarande fulltidsmedlem.

Pris

14.595 kr**

anmälan

Plusmedlemskap

Lerjedalens GK ingår från säsongen 2010 i det så kallade Plussamarbetet med ett antal klubbar i Göteborgsdistriktet.

Under 2022 ingår följande klubbar i samarbetet; Backa Säteri, Stora Lundby, och Torslanda.

Plusmedlemskapet kan lösas av de medlemmar som är Fullvärdiga och Vardag. För vardagsmedlemmar gäller samma restriktioner vad gäller tider och dagar, som på hemmaklubben.

Samma regler för tidsbokning som medlem. Spela tävlingar på alla klubbar som medlem. Du kan däremot enbart representera din hemmaklubb i seriespel.

Årsavgift 300 kr betalas till din hemmaklubb, samt 100 kr/speltillfälle vardagar och 200 kronor helger till respektive klubb*.

*Ingen spelavgift vid tävlingar enligt varje klubbs officiella tävlingsprogram, endast start–avgift för respektive tävling.
Vid tävlingar som Kategori/Kommittégolf (dam, herr, seniorgolf och dylikt) skall spelavgiften betalas utöver eventuell startavgift.

Pris

300kr

anmälan