Marknad och Partners

Partner och Marknadsföring är en verksamhet där det kontinuerligt jobbas på att förbättra verksamheten i sig själv men även att öka antalet Partners till klubben. Partner Verksamheten är en viktigt inkomstkälla för klubben och en väl etablerad Partnerverksamhet gynnar såväl klubben som dess medlemmar medans dess inkomst kan ge skörd för nya projekt som tillexempel ombyggnationer på banan osv som höjer spelupplevesen för alla delaktiga på klubben.

Marknadsföring har blivit en viktig del för det flesta verksamheter liten som stor. Vi jobbar med att på ett effektivt sätt få ut klubben på olika medier så att vi syns för att tex attraktera nya medlemmar eller greenfee gäster. En till mening.

Partnerverksamheten i punktform

  • Uppvaktning och utveckling av befintliga partners.
  • Att aktivt få fler partners till LGK.
  • Få flera medlemmar engagerade i partnerverksamheten för att nå flera potentiella partners.
  • Att behålla och utveckla konferens och företagsgolf och på ett professionellt sätt tillsammans med restaurangen.
  • Att förenkla/ förändra partnerpaket som redan finns.
  • Fortsatt översyn av skyltarna på banan och infartstavlan.
  • Att fortsätta marknadsföra LGK på ett proffsigt och kostnadseffektivt sätt.