JUNIOR 2024

Med vår verksamhet strävar vi efter att under trevliga former lägga grunden till ett livslångt golfintresse. Vi värnar om våra juniore att utveckla sin spelskicklighet och uppleva teamkänsla.

Verksamheten omfattar  exempelvis läger. I nybörjargrupperna från ca 6 år och uppåt låter vi barnen på ett lekfullt sätt pröva på golf och lägger en grund för fortsatt utveckling. Juniorer med grundkunskaper erbjuds träning med mål att få grönt kort och sänkt handicap. Därutövi träning på högre nivå för dem som vill förfina sitt spel ytterligare och tävla i arrangemang anordnade i Svenska Golfförbundets (SGF) och Göteborgs Golfförbunds (GGF) regi.

Vi har dessutom ambitionen att lära juniorerna golfens regler, hur man uppträder på en golfbana och olika spelformer. Inte minst vill vi ha ett utbyte med andra klubbar genom att spela på deras banor och med/mot deras juniorer. Juniorer med hcp 36 och lägre har efter en överenskommelse mellan ett flertal klubbar i Göteborgs golfdistrikt möjlighet att spela gratis på deras banor. Observera att de överenskomna reglerna för detta måste följas, läs mer om detta här.

Juniorkommitténs ledarresurser är begränsade. Därför måste juniorernas föräldrar engageras för att genomföra års program. Framför allt är det viktigt att föräldrarna vid sidan av de schemalagda träningstillfällena i mån av möjlighet uppmuntrar och medverkar till träning och spel ute på våra banor.

Vi kommer bland annat att genomföra teknikträning direkt anpassad till Short Game Tour. Vi kommer att uppmuntra och hjälpa juniorerna att delta i individuella tävlingar såsom Short Game Tour och Göteborg Rookie Tour och att skapa ett lag till Göteborg Golf Cup.

Rekryteringen av nybörjare genomförs i första hand i skolorna i klubbens närområde och öppna skollovsaktiviteter som Angereds Street Games. Vi tar gärna emot skolklasser som vill pröva på golf eller fotgolf på vår anläggning i Gunnilse. Dessutom besöker vi gärna skolor och deras fritis för att låta barnen pröva på spelet. Vi vill speciellt slå vakt om golftjejerna med riktade aktiviteter på klubben och i GGF:s regi och verka för att juniorerna får en träffpunkt på klubben.