Utbildning

Kommittén har under 2021 bestått av:

Roger Fredman (ordf.), Lena Hedèn, Wille Bokhede och Kjell Ehrencrona 

Allmänt:
  • Inför klubbens årsmöten upprätta verksamhetsberättelse för det gångna året, samt budget och verksamhetsplan för det kommande
  • Samverka med övriga kommittéer och styrelsen inför nytt utbildningsprogram
  • Ha dubbelriktad kontakt med SGF och GGF vad gäller utbildningsverksamhet

Nybörjarutbildning (senior):

Tillsammans med pron organisera och följa upp så att Ler Gks nybörjarutbildning för seniorer följer de av SGF uppsatta förutsättningarna.

  • Ta del av SGFs nya utbildning för nybörjare och anpassa till klubben
  • Samordna praktikutbildningen med klubbens pro
  • Att teorilektionerna genomförs av klubbens utbildningskommitté
  • Uppföljning av eleverna efter grundutbildningen
  • Samarbeta med i första hand medlemskommittén genom fadderverksamhet och omhändertagande

Nybörjarutbildning (junior):

Vara juniorkommittén behjälplig med att Ler Gk:s nybörjarutbildning för juniorer följer de av SGF uppsatta förutsättningarna.

Tävlingsledare och domare (tillsammans med Idrottskommittén):

Tillse att ett lämpligt antal personer deltar i de av GGF anordnade kurserna för distrikts- domare 

  • Genomför kurs för funktionärer till tävlingar.
  • Ombesörja så att utbildning i GIT för tävlingsledare sker på klubbnivå

För Utbildningskommittén  Roger Fredman