Tävling

Tävlingskommitténs,TK, verksamhetsplan 2022

TK består f.n. av ca: 10 personer. TK har ett övergripande ansvar för all tävlingsverksamhet inom klubben.

TK skall skapa ett intressant och varierande tävlingsprogram som attraherar så många medlemmar och gäster som möjligt. Målet är att arrangera olika sorters tävlingar dels för den breda medlemsskaran dels för eliten. Tävlingarna syftar också till att skapa social gemenskap och klubbkänsla över generationsgränserna. Vidare skall TK tillsammans med klubbens pro verka för att träningsverksamheten för de seriespelande lagen och juniorerna utvecklas.

TK åstadkommer detta genom att

 • i egen regi eller tillsammans med sponsorer arrangera ett brett utbud av tävlingar
 • arrangera de tävlingar som tilldelas klubben av bl.a. SGF och GGF
 • se till att det finns tävlingsledare och övriga funktionärer till tävlingarna genom att ta hjälp från andra kommittéer och frivilliga medlemmar
 • rekrytera och utbilda ytterligare tävlingsledare
 • utbilda erforderligt antal personer i de olika tävlingsfunktionerna
 • marknadsföra tävlingarna i god tid
 • använda anslagstavlor, mailutskick och hemsida för information om tävlingarna
 • samarbeta med andra klubbars TK vid gemensamma möten i GGF regi
 • genomföra lagledarmöten
 • kontinuerligt se över gällande lokala regler och övriga bestämmelser för tävlingsverksamheten
 • hålla manualen för tävlingsledare uppdaterad

Roger Fredman

Tävlingsansvarig i TK