Paragolf

Verksamhetsplan 2022

Klubben ska under 2022  arbeta vidare med att skapa förutsättningar för funktionsnedsatta spelare för bättre möjligheter att välja golf som sin idrott för rekreation och fritidssysselsättning genom följande aktiviteter:

  • Klubben ska erbjuda golfträning till juniorer med funktionsnedsättningar som går i Riksgymnasiet i Angered
  • Klubben ska erbjuda golfträning till ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar när dessa kommer i kontakt med klubben på eget initiativ
  • Klubben ska bjuda in handikapporganisationer och genom dessa erbjuda golfträning för såväl juniorer som seniorer med funktionsnedsättningar
  • Klubben ska söka bidrag och stipendier avsedda för handigolfverksamhet

För närvarande finns det ingen ordförande för paragolfverksamheten, kontakta klubben om du är intresserad.

Paragolf på Lerjedalen GK

Sedan 1996 är golf för personer med funktionsnedsättning, paragolf (tidigare känd som handigolf), integrerad i Svenska Golfförbundets ordinarie verksamhet och målsättningen med verksamheten har på många sätt införlivats. Lerjedalens klubbhus och övningsytor i anslutning till detta har gjorts tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Klubben arbetar fortlöpande vidare med att skapa förutsättningar att erbjuda funktionsnedsatta spelare en bättre möjlighet att välja golf som sin idrott för rekreation och fritidssysselsättning.

Paragolfen är idag indelad i två kategorier: synskadade samt fysisk funktionsnedsättning (kategori 1) och intellektuell/psykisk funktionsnedsättning (kategori 2). Paragolf har en riksomfattande tävlingstour samt landslag eller utvecklingslandslag inom de båda kategorierna och som skapar en morot för dem som vill satsa på sin idrott. Dessutom finns ett europeiskt tävlingsutbud för såväl bredd som elit

Träningsgrupper

Sedan april 2017 har Lerjedalens GK kunnat erbjuda golfträning till juniorer som har behövt extra hjälp. Gruppen har tränat golf tillsammans 16 gånger under året och har utvecklat slag och har utvecklat slag och har haft väldigt kul tillsammans.

Om du är vuxen och vill träna golf antingen i grupp eller privat kontakta vår Pro birk@lerjedalen.se för mer information.

För mer information om Paragolf, klicka här.

För mer information om Parasport, Göteborg, klicka här.