Lokala regler

Lokala regler

Lokala Regler 2020: Lerjedalens Golfklubb

BanmarkeringBetyderRegel
VitOut of bounds18
RödRött pliktområde17
GulGult pliktområde17
BlåOnormalt banförhållande16
Vit linjeOnormalt banförhållande16
Markering med grön toppSpelförbudszon2

Out of bounds (Regel 18.2)

  • Vid spel av hål 9,10 och 12,13 är en boll som passerat cykelbanan, och är i vila på andra sidan vägen out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

  • a) Droppzoner
  • 18-hålsbanan: Om en boll är i det röda pliktområdet på hål 6 vid green eller på hål 15 bortom green, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
  • 9-hålsbanan: Om en boll är i det röda pliktområdet på hål 2 bortom green eller på hål 4 bortom green, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
  • b) Spelförbudszoner
  • Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f
  • c) Skydd av unga träd
  • De unga träden identifierade av stödpinnar eller orange band är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Om bollen ligger i ett pliktområde och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e(1) eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)
1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

b) Oflyttbara tillverkade föremål nära green
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

Godkända av GGF Regelkommitté 2020-03-03