Lerjedalens Damer vinner D22

Lerjedalens Damer vinner D22

I söndags vann våra D22 damer finalomgången i division 2 vilket innebär att de går upp och spelar i division 1 nästa år

Bra jobbat!!

Kallelse: Höstmöte 2020

Datum: Måndagen den 26 oktober    

Tid: Klockan 18.00 –   (Kaffe från 17.30)  

Plats: Klubbhuset

Styrelsens förslag till dagordning

1. Höstmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt
4. Fastställande av föredragningslista Fastställande av föredragningslista

5.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2021.
8. Behandling av styrelsens och röstberättigade medlemmars förslag och motioner, som inkommit till styrelsen senast den 28 september.
9. Övriga frågor
Val av valberedning (kvar från vårmötet)
10. Mötet avslutas

 

Motioner som behandlas under §8 skall vara styrelsen tillhanda senast 28 september.

Handlingar till mötet kommer 1 vecka före mötet att läggas ut på vår hemsida (under medlemssidorna), samt i begränsad omfattning finnas i kansliet i pappersform.

Skidome erbjudande för Lerjedalens medlemmar


SKIDOME!
Medlemsförmån till Lerjedalens GKs medlemmar!

15% rabatt på Entré (dagsentré) ord. pris 249 kr. Gentemot uppvisande av medlemskap i ”Lerjedalens GK”.
Detta gäller till 2020-12-31.

Läs mer om skidome på: www.skidome.ski.se

Nu har vi elbilsladdare!

Sedan en tid tillbaka har vi två stycken elbilsladdare placerade på huset närmast drivingrangen.

Dessa är ett samarbete mellan oss och företaget PayN Charge.

Fortsättningskurs för nybörjare

Lediga Bagskåp

Har du tröttnat på att släpa dina golfklubbor fram och tillbaka? Det finns några lediga skåp kvar i bagboden.
Vi hyr ut resterande skåp till halva priset för resten av säsongen (250:-)

Är du intresserad?
Kontakta Kansliet på telefon 031-943 083
Eller på mail: info@lerjedalen.se

Fastighets AB Keron sponsrar Lerjedalens

Välkommen Fastighets AB Keron till Lerjedalens GK! Fastighets AB Keron är vår nyaste sponsor på klubben.
Läs mer om dem på www. keron.se

Läs mer om sponsorpaket här.

Sommarläger

Hej alla golfjuniorer och föräldrar!

I år anordnas vårt traditionella sommarläger den 13-16 juni på Lerjedalens GK. Vi kommer att träna teknik, spela på våra banor, tävla (Teen Cup tex), gå igenom regler och golfvett mm varvat med små tävlingar. Det blir skilda program för de olika åldersgrupperna. Vi kommer att servera lunch i klubbhusets restaurang och ett rejält mellanmål varje dag.

Avgiften blir – oavsett hur många dagar man deltar – 700 kr för mat och övriga omkostnader. Fakturering sker på email och kommer i efterhand.

Det är inget krav att vara medlem i klubben. Kompisar och nybörjare som vill pröva på är också välkomna. Vi lånar ut klubbor och bollar till dem. Tillgången på vänsterklubbor är dock begränsat.

Vi är mycket angelägna att föräldrar hjälper till. Anmäl vilka dagar ni kan vara med i svaraformuläret till detta mail nedan (och så vi kan planera antalet luncher). Föräldrarna betalar sin egen lunch utöver den subventionering som intäkterna medger.

Eventuella muntliga anmälningar gäller inte. Blankett till bindande anmälan finns på länken nedan. Sista anmälningsdag är 7 juni.

Bästa hälsningar

Juniorkommittén
Lerjedalens GK
gnm Johan Wanngård
0708 902516

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTy7H-SNs7xkeG9echAv9EKZnkKi9ZfYr7ljnvmQr6Ll5x6w/viewform?usp=sf_link

Kom Igång Golf

Begränsning av fritt gästspel för juniorer

Lerjedalens GK är ansluten till Göteborg Golfförbunds grupp av klubbar som kommit överens om att tillåta gratis spel för juniorerna. På grund av rådande höga belastning på många banor påminner GGF nu att denna överenskommelse inte gäller som en obegränsad rättighet och att man ska kontakta klubben för att försäkra sig om förmånen kan utnyttjas vid önskad tid.

För att läsa mer om detta, klicka här.
Där finns också information vilka klubbar som omfattas.

Johan Wanngård
Lerjedalens Juniorer