Jakt av vildsvin

Banan

|

September 28, 2023

 

Problemen med vildsvin på banan har eskalerat under 2023 och har gett oss en ohållbar situation. Tidigare år har de varit inne en kortare period och bökat lite här och där och främst i områden som klipps som ruff. Skadorna har tidigare ändå varit under en nivå där det varit hanterbart.

Nu i år från sensommaren och framåt har vildsvinen varit inne mer eller mindre varje natt och även bökat upp stora områden på fairway, nu senast på hål 1 & 18 på 18:hålsbanan och hål 9 på 9-hålsbanan.

Då vår mark arrenderas till 100% av kommunen ombesörjs jakt via skogssällskapet och de två jaktlag som har jakträtten på vår bana med alla nödvändiga tillstånd för jakt på detaljplanerat område. De har under en veckas tid försökt bedriva jakt på gris på golfbanan men än så länge inte lyckats se gris inne på banan.

Viktigt att vi hjälps åt att inte ta kvällspromenader kvällstid med hunden eller av nyfikenhet vara på banan mellan skymning och gryning när jakt bedrivs. Jaktlaget har redan vid två av fyra tillfällen mött personer i direktanslutning till banan sent på kvällen. Dels är det direkt farligt men kan också skrämma bort de grisar jaktlagen försöker jaga. Bra om så många som möjligt vet om att jakt på golfområdet av gris pågår kvällstid eller tidig morgon. Vet ni tex att grannen ofta rastar hunden el dyligt på golfbana så är vi tacksamma om ni informerar dem att jakt pågår under dygnets mörka timmar.