Information Vallprojekt v33

Banan

|

September 26, 2022

Under hela våren och sommaren har arbetet fortskridit framåt med arbetet på rangen. Vi kan se var målgreener hamnar och man kan skapa sig en bild av hur rangen kommer se ut när den är färdig. Det som finns lite kvar att fylla upp på rangen är ytterkanter mot väg 190 och området mellan range och tee på hål 18. Så snart som möjligt kommer arbetet med att jämna till alla ytor och förbereda för sådd påbörjas. 

Nu efter semestrarna är det dags för nästa steg i vallprojektet, redan i veckan kommer arbetet på börjas för att förbereda för nästa del i projektet. På vänster sida av hål 17 mellan tee och green inklusive 18:e gul tee mot väg 190 kommer matjorden separeras och läggas i en mindre vall mellan klippt semiruff och den höga ruffen. Arbetet kommer bedrivas kvällstid efter kl. 16 måndag till torsdag.

Under innevarande vecka (33) eller i början av nästa vecka (34) flyttas 18:e gul tee till bakom 17:e green med en ny väg till höger om 17:e green och ned till röd tee hål 18. Under hösten ska en ny vall längs väg 190 anläggas och hål 18 tee kommer när allt är färdigt få sig en uppfräschning inklusive alternativa spelvinklar i den nya vallen mot fairway.