Ordningsregler Range

Driving Range

|

June 20, 2022

Välkommen till vår Driving Range! 

Vi är många som vill använda vår anläggning och för att det skall fungera på ett säkert sätt för alla så ber vi dig att följa våra ordningsregler.


OBS! Asfalteringen vid mattorna är något smal och ska kompletteras inom kort med ytterligare 1,5m. Håll avstånd till de som tränar vid passage.

Ordningsregler Driving Range – Lerjedalen Golfklubb 

När du tar ut bollar ur vår bollautomat så förbinder du dig att följa nedanstående punkter.


Förhållningsregler vid träning.

  • Alla bollar skall slås mot de två målgreenerna. Ej tillåtet att slå över nät.
  • Inte tillåtet att slå från gräs, endast från slagmattor
  • Är det fullt på alla mattor får du vänta på din tur till dess att en matta blir ledig.
  • Alla korgar för bollar skall återplaceras vid bollautomaten och skräp såsom till exempel avbrutna peggar skall slängas i soptunnor på området.
  • Egna bollar får ej användas på Driving rangen.
  • Ej tillåtet att slå över nät, missbruk beivras och kan leda till att rangen får stängas temporärt.
  • Träning med Driver och långa järn är som tidigare mot slagnät från dom röda slagbåsen.


Övrig information

  • Vissa tider i veckan kommer rangen vara bokad för juniorträning alternativt lektioner av Pro. Information kommer finnas på hemsida och via anslag i god tid innan.
  • Respektera övriga tränande på rangen genom att prata i lagom samtalston och gå lugnt och sansat samt lämna avstånd så ingen annan träffas av klubbor eller bollar.


Om vi alla hjälps åt att följa dessa enkla regler så får vi alla en säker och trevlig träning.


Rangen är stängd nattetid mellan 22.00 – 05.00. 

Vid fel på bollautomaten – ring kansliet 031–943083 och felanmäl bollautomaten. Du kan även skicka ett meddelande till kansli@lerjedalen.se om ingen svarar på detta telefonnummer.