Marknad och sponsorkommitté

Marknad och sponsorkommitté

Marknad och Sponsorkommitté verksamhetsplan

1. Uppvaktning och utveckling av befintliga sponsorer.
2. Att aktivt få fler sponsorer till LGK.
3. Få flera medlemmar engagerade i marknadskommitté för att nå flera potentiella sponsorer.
4. Att behålla och utveckla konferens och företagsgolf och på ett professionellt sätt tillsammans med restaurangen.
5. Att förenkla/ förändra sponsorpaket som redan finns.
6. Fortsatt översyn av skyltarna på banan och infartstavlan.
7. Att fortsätta marknadsföra LGK på ett proffsigt och kostnadseffektivt sätt.

Marknadskommitté är: Birk Bergdahl och Bo Fredriksson.