Provmedlemskap

Provmedlemskap

Provmedlem: År 1 & 2 – 3.995 kr. År 3 – 5.295 kr*

Gäller i 365 dagar från tecknat datum.

Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar (ej plusmedlemskap)
Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Golfa (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
Möjlighet att delta i klubbtävlingar
Möjlighet att delta i subventionerade träningar
Fria rangebollar på drivingrangen

År 3

Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett.