Utbildningskommitté

Utbildningskommitté

Ledamöter

NamnE-post 
Roger Fredmanroger.fredman.rf@gmail.comOrdförande
Kjell Ehrencrona
kjeh53@gmail.com
Wille Bokhedewbokhede@gmail.com

Verksamhetsplan 2021 – Utbildningskommittén

Kommittén har under 2020 bestått av: Roger Fredman (ordf.), Wille Bokhede och Kjell Ehrencrona

Allmänt
-Inför klubbens årsmöten upprätta verksamhetsberättelse för det gångna året, samt budget och verksamhetsplan för det kommande
-Samverka med övriga kommittéer och styrelsen inför nytt utbildningsprogram
-Ha dubbelriktad kontakt med SGF och GGF vad gäller utbildningsverksamhet

Nybörjarutbildning (senior) 
Organisera, leda och följa upp så att Ler Gks nybörjarutbildning för seniorer följer de av SGF uppsatta förutsättningarna.
-Ta del av SGFs nya utbildning för nybörjare och anpassa till klubben
-Samordna praktikutbildningen med klubbens pro
-Att teorilektionerna genomförs av klubbens utbildningskommitté
-Uppföljning av eleverna efter grundutbildningen
-Samarbeta med i första hand medlemskommittén genom fadderverksamhet och omhändertagande

Nybörjarutbildning (junior)
Tillse och följa upp att Ler Gk:s nybörjarutbildning för juniorer följer de av SGF uppsatta förutsättningarna.
-Göra tillsammans med juniorkommittén och pro upp en plan hur nybörjarutbildningen skall genomföras både för teori och praktik.
-Samordna med pro så att den grundläggande utbildningen för barn-och ungdomsledare (GL 1) genomförs på klubben.
-Samordna med juniorkommittén så att lämpligt antal ledare sändes på de av distriktet anordnade kurserna för barn- och ungdomsledare.

Tävlingsledare och domare (tillsammans med Idrottskommittén)
Tillse att ett lämpligt antal personer deltar i de av GGF anordnade kurserna för tävlingsledare och domare (TLR 1 och TLR 2).
-Genomför kurs för funktionärer till tävlingar.
-Ombesörja så att utbildning i GIT för tävlingsledare sker på klubbnivå

Regelkunskap för medlemmar
-Under vinterhalvåret anordna kurser för klubbens medlemmar i ämnen som golfvett, regler, material, spelstrategi, kost mm.
-Fältvandring

Handicap 
-Besöka distriktets kurser för det nya världshandicapsystemet, samt därefter informera och utbilda våra egna medlemmar.

För Utbildningskommittén  Roger Fredman