Grönt Kort för juniorer

Grönt Kort för juniorer

Om Grönt Kort på Lerjedalens Golfklubb

Svenska Golfförbundet har beslutat att enhetliga regler ska gälla för alla som vill ta golfens Gröna Kort. Innehav av Grönt Kort innebär att man har tillräcklig kunskap om hur man spelar golf säkert, golfens regler och hur man uppträder på en golfbana. Man ska dessutom i ett spelprov visa att man behärskar spelet och golfens olika slag.

Golf-ID och klubbtillhörighet:
En förutsättning är att man har sk golf-ID och det kan man skaffa sig kostnadsfritt genom att registrera sig på SGF:s länk, klicka här.

För att ta Grönt Kort behöver man inte vara medlem i en klubb. Men utan klubbtillhörighet har man endast tränings- och spelmöjlighet på pay-and-play banor och ingen möjlighet att delta i tävlingar. För att få en rejäl grundutbildning rekommenderas bestämt att man anmäler sig till utbildning till Grönt Kort till klubbens professionella instruktör Birk Bergdahl birk@lerjedalen.se alternativt till klubbens kansli 031-943083 eller info@lerjedalen.se.

Olika regler för yngre resp äldre juniorer
Observera att olika regler gäller för juniorer upp till 12 år och för de som är äldre. Åldern baseras på födelseår och inte datum. Därmed menas till exempel att spelare som är födda fom 2008 under kalenderåret 2020 räknas som 12 år eller yngre medan de som är födda före 2008 räknas som över 12 år.

Spelare upp till 12 år:
Barn upp till 12 år ska följa SGF:s juniorutbildning som sammanställts i häftet ’Golfäventyret’. Detta delas ut gratis till alla som deltar i klubbens organiserade träning och finns på kansliet. Man ska klara ett antal uppgifter som visas i häftet och på nätet. Avklarad uppgift ska signeras av förälder eller ledare.

Det slutliga spelprovet görs på klubbens sk 100-bana som ska klaras på 45 slag (se fotnot 1) och signeras av markör med Grönt Kort och hcp 54 eller lägre. (En annan möjlighet är att spela 9 hål på Inneslingan från 150 m markeringarna på hål som är par 4 och par 5 hål samt från främre tee på par 3 hål. Alla hål räknas som par 3 och man får 3 extraslag på varje hål. Klarar man ett hål på 6 slag får man 2 poäng, 5 slag ger 3 poäng etc. Man ska ha 18 poäng för att klara provet.) När man är klar lämnar man in sitt signerade häfte och godkända spelprov på klubbens kansli. Efter godkännande av juniorkommitténs ordförande utfärdar kanslichefen hcp 54 i Golfens IT system GIT.
(se fotnot 1).

Till vissa uppgifter krävs utrustning som man kanske inte själv har som tex innebandybollar, tennisbollar och uppbyggda sk 30- och 50-banor. Behövs hjälp med utrustning eller spelprov anmäler man detta till juniorkommittén Lerjedalensjuniorer@gmail.com som då hjälper till.

Fotnot 1: På 100-banan räknar man högst 7 slag på hål kortare än 75 m och högst 8 slag på de övriga hålen.

Spelare äldre än 12 år:
När man registrerat sig och fått golf-ID kan man gå in på SGF:s utbildningsportal, klicka här, för att lära sig om regler och säker golf.  Där finns både appar som kan laddas ner gratis och hänvisningar till lämplig litteratur som man kan köpa som exempelvis ’Golfens Regler’ och ’Grönt Kort’. Dessutom finns kunskapstester i form av kryssfrågor direkt kopplade till aktuellt golf-ID på de olika avsnitten som måste klaras.

På Lerjedalens Golfklubb gäller obligatoriskt att man ska delta i en teorigenomgång om säkerhet och uppträdande samt en fältvandring ute på banan tillsammans med klubbens instruktörer. Dessa genomgångar görs återkommande och man boka tid på klubbens kansli 031-943083. Detta är gratis för junior som delar i klubbens organiserade juniorträning. Se fotnot 2.

Man ska i spelprovet klara hcp 54 (se fotnot 3) på klubbens 9-hålsbana (den sk Inneslingan) noterat på scorekort styrkt av markör med Grönt Kort och hcp 54 eller lägre och inrapporterat till klubbens kansli. När scorekort inlämnats på kansliet och teoriutbildningen klarats av utfärdar kanslichefen hcp 54 i SGF:s IT-system GIT.

Fotnot 2: Under 2020 har teorigenomgångar och fältvandring ställts in på grund av rådande corona pandemi.

Fotnot 3: Antalet slag skiljer sig för herrar och damer och beror på vilken tee man spelar från och framgår av banans slopetabeller som kan fås både på kansliet och på hemsidan. Det rekommenderas att inledningsvis övningsspela från banas gul-svarta 150 m markeringar. Antal slag per hål är maximalt 5 slag över hålets par.