Klubben

Klubben

Vår historik

Från boxningsklubb till golfklubb, är det möjligt? Här har vi samlat en del av Lerjedalens Golfklubbs minst sagt brokiga historia.
Har du mer information eller till och med bilder så tar vi tacksamt emot detta.

Boxningsklubben -72

Medlem i SGF (Sveriges Golfförbund) 2 augusti 1988, då som golfsektion i flersektionsföreningen BK-72 (Boxningsklubben -72), där tennis, hästsport och badminton var övriga sektioner.

Drivingrangen på Storås

Klubbens första övningsområde var beläget på Storås nära Angereds centrum. Marken är idag bebyggd av ett antal villor. Klubbhus, shop och uppehållsplats för pron var en stor plåtcontainer.

Flytt till Rågården 1990

1990 flyttade verksamheten hit till Rågården.

Gamlestadens MC (föregångarna till Hells Angels) hade en stuga som låg mellan övningsområdet som vetter mot Gråbovägen och parkeringen. En liten idyllisk stuga som innehöll en kanslidel bestående av två mindre tjänsterum samt ett större.

Vad som var extra fint var en stor samlingssal med bardisk och enklare köksutrustning. Där serverade Reginald kaffe, hamburgare etc. Nogsamt fritt förmodligen från hälsoinspektioner.

Där startade klubbens medlemmar en fin sammanhållning och klubbkänsla. Många trevliga fester och tävlingar vid årets olika högtider och däremellan avnjöts.

Invigning korthålsbanan 11 augusti 1990

Det blev en från bland annat tidningen Svensk Golf omskriven korthålsbana därför att greenerna bestod av plastgräs. Året runt spel var därmed möjligt och så blev det. Ibland skottade vi greenerna. Invigningstalare var Britt Sohlberg då Fritidsnämndens ordförande.
En tre-boll spelades också på korthålsbanan bestående av:
Thomas Ravelli känd fotbollsspelare
7 – åriga Caroline Larsson
Thomas Simonsson då kassör i golfsektionen.

Invigning 18 – hålsbanan 28 juni 1992

Invigningstalare var kommunalfullmäktiges ordförande Lars – Åke Skager. Som gäst var Sven Tumba inbjuden. Han premiärspelade samt hade uppvisning på driving-rangen.

Klubbhusbranden 18 november 1992

Hela klubbhuset brann ner och någon reparation var ej genomförbar. Vi fick låna en container av NCC, som fungerade som kansli ända tills det nya klubbhuset kom på plats. Även omklädningsutrymmen iordningsställdes via ett par arbetsbodar.

Lerjedalens Golfklubb bildas 29 mars 1993

BK-72:s årsmöte lämnade golfsektionen föreningen och bildade en fristående golfklubb med namnet Lerjedalens golfklubb. Observera att det skall stavas med e.

Klubbhuset 1995

Det nya klubbhuset togs i bruk stegvis under 1995. Grunden byggdes under vintern av ett ALU lag men resten har till nästan 100 % genomförts på ideell basis.

Omklädningsdelen består av ett antal byggbaracker, medan resten är uppbyggt av lösvirke.

Blå Slingan 1996

Detta år blev de sista 9-hålen klara. Det var nuvarande hål 2 till hål 10 på stora banan som byggdes. Därmed blev vi en komplett 27 – hålsanläggning.

Västgötabanan samt klubbens 10-årsjubileum 15 juni 2002

Vår korthålsbana hade ny byggts om rejält. Banan var nu försedd med greener av gräs, nya spännande greenområden. Upprensning runt banan mm.

Lite om banans och klubbhusområdets historia

På 1600-talet ingick området i ett säteri (Angered Lars herrgård) men styckades sedan upp i ett antal bondgårdar.

Peder Lille som bland annat var med i slaget vid Lützen år 1632 där en annan känd person fick släppa livet till har ägt detta säteri. Han finns begravd på Angereds gamla kyrkogård.

Leran på Angered Larsgården lämpade sig utmärkt för tegeltillverkning. Därför anlades ett tegelbruk härute 1930.

Att Göteborg växte och behövde dess produkter var också en bidragande orsak till bygget. Rött murtegel och tegelpannor var det som mest tillverkades. 1970 lades tegelbruket ner. Även då expanderade Göteborg rejält. Men nu använde man prefabricerade betongblock istället för murtegel.

Det fanns i början av 1900-talet ett 30-tal sandgropar i Angered. Ett annat tegelbruk var Stekens beläget i Agnesberg.

Runt 200 man var som mest anställda. Arbetet var av naturliga skäl bara igång under den varma årstiden. Därför kom varje år många arbetare från övriga delar av Europa. Det har nog varit ett glatt liv i bygden under sommarkvällarna.

Verkstaden liksom shopen härstammar från brukets dagar om än i mycket renoverat skick. För övrigt finns det nog bara kvar massvis med tegel kvar i marken som påminner om denna storhetstid i bygdens historia.

Läs gärna mer om tegelbruket och området omkring golbanan på Tittut i naturen

Gissa var namnet Västgötabanan kommer ifrån?

Västgötabanan 1900 – 1967
Smalspårig järnväg (891 mm spårvidd normalvidden är 1435 mm). Sträckningen var från Göteborg till Skara en sträcka på 13 mil. Öppnades för trafik den 1 januari 1900, men själva invigningen ägde rum den 16 juli samma år. Orsaken var att kung Oscar II inte hade tid förrän då. Max. hastighet 45 km/tim Skara – Gunnilse samt 35 km/tim Gunnilse-Göteborg.