Driving range

Driving range

Driving range

Tisdag 17 Aug.

Förändringar Rangen

De flesta av er har säkert uppmärksammat hur den nya rangen växer fram på klubben. Första etappen är nu snart klar för att påbörja förberedande arbeten för sådd så att vi kan börja använda den delen av rangen under nästa år när området tål att köras på med traktor och bollplockare. Nu bygger Lerjedalen Markberedning en körväg längs med Gråbovägen för att fylla området mellan rangen och hål 18. Det medför att rangområdet där vi kan samla bollar med traktor och bollplockare är begränsad.

Tillåten slaglängd oavsett klubbval.

150 meter

Rangebollar på banan.

Banpersonalen har hittat många rangebollar ute på banan. Vill förtydliga att rangebollar endast får användas på rangen och ingen annanstans

Bollplockning Range:

Var och en får ta sitt ansvar att inte bollar går utanför rangeområdet, det är ett tidskrävande arbete att för hand leta upp de bollar som gått förlorade. Vi har idag ca 15 000st bollar vi inte lyckats plocka upp utanför området när personal och frivilliga medlemmar plockat bollar. Det är en stor merkostnad för klubben men också påverka tillgång på bollar och hur ofta personal behöver plocka bollar för att kunna hålla rangen öppen

Sedan slagmattorna flyttats fram har fler bollar än tidigare slagits ut i ravinen än tidigare. Med jämna mellanrum behöver vi kraftsamla för att plocka bollar och alla som har tid och möjlighet är välkomna att göra en insats. Det finns tyvärr inte nya el beg. rangebollar att köpa så för att klara säsongen behöver vi plocka bollar vilket är absolut nödvändig. Vi har just nu mycket knappt med bollar i omlopp för att klara av driften på av rangen.

Förhållningsregler att tänka på…

  • Rangen är öppen för träning från nya mattutslag.
  • Tillåten slaglängd oavsett klubbval: 150m, ej tillåtet att slå bollar över näten
  • Det är ej tillåtet att flytta slagmattor till slagbås alt slå bollar från gräs.

Manuell plockning när bollarna är slut i maskinen.

  • Plockning sker i samförstånd varje hel och halvtimma.
  • Ingen får slå medan plockning sker.

 

Hälsningar

Banpersonalen