Nyheter

Höstarbetsdag 9 Oktober

Välkomna att delta på klubbens höstarbetsdag som är ett samarbete mellan bankommittén, personal och måndagsgruppen. Vi träffas lördag 9 oktober kl 09:00 för gemensam start på parkeringen utanför verkstaden.

Arbeten kommer bestå av enklare arbete på banan, range och klubbhusområde. Vi slutar ca kl 12.00 med gemensam fika bestående av kaffe och macka.

Specifika arbeten och redskap som kan tänkas att behövas kommer informeras om ngr dagar före på hemsidan och via mail till de som anmält sig.

Anmälan gör ni via Min Golf, precis som ni anmäler er till en vanlig golftävling. Ni kan givetvis få hjälp av kansliet med er anmälan.

Hela anläggningen kommer vara stängd fram till kl 12.00 av säkerhetsskäl.

Hälsningar Bankommittén

Drivingrangen öppen

Fredag 16 April.

Här är några förhållningsregler i början av säsongen att tänka på…

  • Rangen är öppen för träning från nya mattutslag.
  • Det är ej tillåtet att flytta slagmattor till slagbås alt slå bollar från gräs.
  • Kontrollera er slaglängd!  Välj klubba som inte kan nå väg 190, ha tillräcklig marginal vid klubbval att ni inte kan nå väg 190 med en ”Drömträff”.

Självplock om bollarna slut i bollmaskinen

  • Plockning sker i samförstånd varje hel och halvtimma.
  • Ingen får slå medan plockning sker.

Hälsningar

Banpersonalen