Nyheter

Årets Juniorer 2021

Wilma Kanerva och Max Vetter har utsetts till Årets Kvinnliga respektive Manlige Junior 2021. Utnämningarna grundar sig på deras talang att ta in kunskap om grundteknik och banspel vilket också visat sig i fina handicapsänkningar under året. Deras positiva inställning och glada humör gör dem till fina föredömen för vår klubb och kompisar som man gärna vill gå en runda med. Grattis Wilma och Max.