Nyheter

Luftning av greener med start 28 september

Vi har påbörjat luftning av greenerna på 18:hålsbanan, Under tisdagen har 1:ans green luftats och därefter vältats ett par omgångar för att så snart som möjligt få bra spelbarhet igen. Arbetet kommer att fortsätta under veckan med primärt greenerna på 18:hålsbanan.

/Banpersonalen