Nyheter

Höstmöte 2021

 

Årets Höstmöte planeras att hållas måndagen den 25 oktober klockan 18.00 i Klubbhuset.

Kallelse o dagordning sändes ut 3 veckor före mötet

Handlingar finns tillgängliga på hemsidan och i begränsad omfattning på kansliet 1 vecka före mötet.

 

Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 27 september.

 

Självklart beror som tidigare, om vi kan genomföra ett fysiskt möte, på pandemiläget med tillhörande restriktioner.

 

Styrelsen