Nyheter

Drivingrangen öppen

Fredag 16 April.

Här är några förhållningsregler i början av säsongen att tänka på…

  • Rangen är öppen för träning från nya mattutslag.
  • Det är ej tillåtet att flytta slagmattor till slagbås alt slå bollar från gräs.
  • Kontrollera er slaglängd!  Välj klubba som inte kan nå väg 190, ha tillräcklig marginal vid klubbval att ni inte kan nå väg 190 med en ”Drömträff”.

Självplock om bollarna slut i bollmaskinen

  • Plockning sker i samförstånd varje hel och halvtimma.
  • Ingen får slå medan plockning sker.

Hälsningar

Banpersonalen