Nyheter

Årets Juniorer 2021

Wilma Kanerva och Max Vetter har utsetts till Årets Kvinnliga respektive Manlige Junior 2021. Utnämningarna grundar sig på deras talang att ta in kunskap om grundteknik och banspel vilket också visat sig i fina handicapsänkningar under året. Deras positiva inställning och glada humör gör dem till fina föredömen för vår klubb och kompisar som man gärna vill gå en runda med. Grattis Wilma och Max.

Öppettider Kansli 11 – 17 Oktober

Måndag 11 okt. 10-14

Tisdag 12 okt. 10-14

Onsdag 13 okt. 10-14

Torsdag 14 okt  10 – 14

Fredag 15 okt : STÄNGT

Lördag 16 Okt STÄNGT

Söndag 17 Okt  STÄNGT

Beroende på väder och banans tillgänglighet kan kansliets öppettider förändras med kort varsel.

Hälsningar

Kansliet

Kallelse Höstmöte 2021 25/10 kl 18.00

Hej alla medlemmar

Här kommer kallelse och dagordning till vårt höstmöte den 25 oktober. Tyvärr är vi några dagar sena med detta utskick, men vi hoppas trots detta att punkten om kallelse till mötet blir godkänd av er alla.

Vi har också avvaktat myndigheternas restriktioner, men nu verkar det som om vi kan genomföra ett fysiskt möte igen. Men med stor försiktighet naturligtvis.

Kom gärna och mingla över en kopp kaffe en stund före mötet.

 

Välkomna önskar

Styrelsen

 

 

Kallelse  

Höstmöte 2021

Måndagen den 25 oktober   

Klockan 18.00 –    (Kaffe från 17.30) 

Klubbhuset

 

Styrelsens förslag till dagordning

 1. Höstmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2022.
 8. Behandling av styrelsens och röstberättigade medlemmars förslag och motioner, som inkommit till styrelsen senast den 27 september.
 9. Övriga frågor
 • Val av valberedning (kvar från vårmötet)
 1. Mötet avslutas

Handlingar till mötet kommer 1 vecka före mötet att läggas ut på vår hemsida (under medlemssidorna), samt i begränsad omfattning finnas i kansliet i pappersform.

Luftning av greener med start 28 september

Vi har påbörjat luftning av greenerna på 18:hålsbanan, Under tisdagen har 1:ans green luftats och därefter vältats ett par omgångar för att så snart som möjligt få bra spelbarhet igen. Arbetet kommer att fortsätta under veckan med primärt greenerna på 18:hålsbanan.

/Banpersonalen

Höstmöte 2021

 

Årets Höstmöte planeras att hållas måndagen den 25 oktober klockan 18.00 i Klubbhuset.

Kallelse o dagordning sändes ut 3 veckor före mötet

Handlingar finns tillgängliga på hemsidan och i begränsad omfattning på kansliet 1 vecka före mötet.

 

Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 27 september.

 

Självklart beror som tidigare, om vi kan genomföra ett fysiskt möte, på pandemiläget med tillhörande restriktioner.

 

Styrelsen

Teckna ett medlemskap nu och betala halva årsavgiften

Säsongen börjar närma sig sitt slut och skulle du nu teckna ett medlemskap för resten av säsongen betalar du halva årsavgiften.

Gäller ej prov och greenfeemedlemskap.

 

Ny tävling: Herren på täppan och årets bästa ronder

Ny tävling: Herre på Täppan – årets bästa ronder och banrekord

Styrelsen har beslutat att premiera den dam- och herrspelare som svarar för årets bästa ronder på 18-hålsbanan. Denna årliga tävling kommer också att ligga till grund för uppdatering av våra banrekord. Klubben instiftar därför från och med 2021 två nya priser för årets bästa bruttoscore från gul (herrar) respektive röd tee (damer).

Årets tävling startar den 21 juni och löper fram till höstmötet 25 oktober.

Scorekort undertecknat av spelare och markör inlämnas till kansliet för registrering, arkivering och överlämnande till tävlingskommittén. Resultatet kan ha uppnåtts på sällskapsrond eller tävling. De innevarande bästa resultaten anslås på klubbens hemsida och på anslagstavlan i klubbhuset. Prisutdelning för årets bästa scorer kommer att ske på höstmötet.

Salamanderbo

Ni kanske har sett de fina stenrösena vi byggt på hål 18?

Detta är så kallade övervintringsrösen för salamandrar där de har en skyddad, frostfri bostad under vinterhalvåret.

Utöver dessa så har vi även en del vedhögar på banan, dessa är då salamandrarnas ”sommarbostäder”

Drivingrangen öppen

Fredag 16 April.

Här är några förhållningsregler i början av säsongen att tänka på…

 • Rangen är öppen för träning från nya mattutslag.
 • Det är ej tillåtet att flytta slagmattor till slagbås alt slå bollar från gräs.
 • Kontrollera er slaglängd!  Välj klubba som inte kan nå väg 190, ha tillräcklig marginal vid klubbval att ni inte kan nå väg 190 med en ”Drömträff”.

Självplock om bollarna slut i bollmaskinen

 • Plockning sker i samförstånd varje hel och halvtimma.
 • Ingen får slå medan plockning sker.

Hälsningar

Banpersonalen