Tävling

Tävling

Resultat Gunillas flaggtävling

Tävlingar

Så här anmäler du dig till en tävling:

  • Välj en tävling i listan
  • Klicka på knappen ”Anmäl” (du kommer nu till golf.se)
    Obs knappen visas bara om anmälan är öppen
  • Logga in på min golf och komplettera anmälan (eventuellt kan du behöva fylla i fler uppgifter)

Välkommen till Lerjedalens GK och Lycka till!

Lerjedalens Golfklubb
Tävlingsbestämmelser 2018

Allmänt
Det är varje spelares skyldighet att känna till de tävlingsbestämmelser och regler som gäller för varje tävling.
Där inget annat anges spelas tävlingen över 18 hål.
Högsta exakta handicap som får tillgodoräknas är 36,0.
Spelare som av medicinska skäl behöver använda persontransporthjälpmedel vid tävling, skall ha tillstånd från sin hemmaklubbs styrelse (baserat på läkarintyg).
Tävlingarna spelas enligt regler för Golfspel, SGF:s Generella Lokala Regler, Lerjedalen GK:s lokala regler, SGF:s Spel- och Tävlingshandbok samt EGA Handicapregler.

Anmälan till tävling
Anmälan kan göras antingen via golf.se eller via kansliet.
Anmälningstiden utgår för helgtävlingar onsdagar kl 23.59 om ej annat anges.
För övriga tävlingar utgår anmälningstiden tre dagar före tävlingsdagen kl 23.59 om ej annat anges. Efteranmälningar accepteras endast om ledig plats finns på tävlingsdagen. Anmälan är bindande om den inte stryks innan anmälningstidens utgång. Återtagande av anmälan efter anmälningstidens utgång innebär att anmälningsavgiften skall betalas. Vid uteblivande från tävling utan att detta meddelas skall alltid avgift erläggas. Avstängning från all tävlingsverksamhet gäller tills avgift betalats.

Urvalsprincipen vid överanmälan
Vid tävlingar arrangerade av Lerjedalens GK gäller anmälningsordning som urvalsprincip.

Anmälningsavgifter – om inte annat anges

Medlem
Fullvärdig medlem,
Singel: 100 SEK
Par/lag: 100 SEK/per person

Tävlings-greenfee
Singel/FB: 300 SEK alla dagar
Par/lag: 250 SEK/per person; alla dagar
För övrigt framgår tävlingsavgifter vid anmälan till tävling.

Resultat och priser – om inte annat anges
Vid lika resultat gäller spelhandicapmetoden, därefter matematiska metoden.
För pristagare gäller att spelaren själv eller av spelaren utsett ombud finns på plats vid prisutdelningen. Ombudets namn skall meddelas TL och funktionär. TL får inte vara ombud.
Priser som inte avhämtas vid prisutdelning tillfaller klubben.

Avbrott i spel
Signaler som gäller vid avbrott av spelet
–          Lång signal (eller upprepade långa signaler)                     avbrott omedelbart; fara för liv
–          Två korta signaler (eller upprepade 2 korta signaler)      återuppta spelet
–          Tre korta signaler (eller upprepade 3 korta signaler)       avbrott i spel, men hålet kan spelas färdigt

Långsamt spel
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för individuell tidtagning
–        om man ligger mer än startmellanrum efter framförvarande boll
–        om man på annat sätt bedöms spela långsamt 

Påföljd vid tillsägelse:
–        första: varning
–        andra: ett slags plikt
–        tredje: två slags plikt
–        fjärde: diskvalifikation 

För sen ankomst – Regel 6.3
Om en spelare anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom fem minuter efter utsatt starttid, är påföljden:
–        förlust av första hålet i matchspel
–        två slags plikt på det första hålet i slagspel

Plikten för senare ankomst än fem minuter är diskvalifikation

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Finns anslagna i klubbhuset, på hemsidan och i förekommande fall hos tävlingsledningen.

Lerjedalens Golfklubb
Idrottskommittén