Lokala regler

Lokala regler

Lokala Regler 2018: Lerjedalens Golfklubb

Banmarkering                                                                 Regelhänvisning           Regel
Vit                                                                                           Out of bounds             27
Gul                                                                                                       Vattenhinder    26
Röd                                                                                                  Sidovattenhinder26
Blå                                                                              Mark under arbete(MUA)   25
Blå-vit                                                                                     MUA; spel förbjudet bilaga I, sid 133
Orange                                                                   Oflyttbara hindrande föremål  24
Vit sluten linje                                                           Mark under arbete (MUA)   25
Vit öppen linje                                                              Del av hindrande föremål24

Out of Bounds (Regel 27)

Vid spel av hål 9, 10, 12 och 13 är en boll som passerat cykelbanan, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

Vattenhinder/Sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovatten. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Vattenhinder/Sidovattenhinder med droppzon (Regel 26)

18-hålsbanan: På hål 6 finns en droppzon angiven där droppning får ske med ett slags plikt för boll i sidovattenhinder vid green. På hål 15 finns en droppzon angiven där droppning får ske med ett slags plikt för boll i sidovattenhinder bortom green.

9-hålsbanan: På hål 2 finns en droppzon angiven där droppning får ske med ett slags plikt för boll i sidovattenhinder bortom green. På hål 4 finns en droppzon angiven där droppning får ske med ett slags plikt för boll i sidovattenhinder bortom green.

Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för Golfspel.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

c) Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet: sidan 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel-eller puttlinje: sidan 140-141 i Regler för Golfspel.

Unga träd identifierade med stödpinne eller orange band. Obligatorisk lättnad enligt sidan 134 i Regler för Golfspel.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel, t. ex. nivåskillnader eller vindstyrka m.m., bryter spelaren mot regel 14-3.

Plikt för brott mot lokal regel där inget annat anges:

Matchspel: Förlust av hålet.

Slagspel: Två slag.

Godkända av GGF Regelkommitté 2018-02-13.