Banstatus

Banstatus

Banstatus

Aktuell informationStatus
18-hålsbananÖppen, bokning obligatorisk
9-hålsbananÖppen, bokning obligatorisk
KorthålsbananÖppen, Bokad för juniorträning den 6/9, 13/9, 20/9 och 27/9 kl 9-12
FootgolfbananÖppen
Driving rangeÖppen
Övriga träningsområdenÖppna
GolfbilarGolfbilar få köras

2020-07-01

Vinterns arbeten med vallarna och framför allt uppstarten av säsongen efter vallprojektet blev inte klara i tid vilket delvis påverkat kvalitén på 18: hålsbanan, men främst kvalitén på 9-hålsbanan. Mest drabbat blev hål 2 och hål 5 på 9-hålsbanan där en del arbeten fortfarande kvarstår.

18: hålsbanans standard prioriteras och vi märker tyvärr att vi inte riktigt kunnat leva upp till de målsättningar vi har för niohålsbanan oavsett påverkan av vallprojektet. Bristerna på 9-hålsbanans skötsel hoppas vi kunna åtgärda de viktigast inom kort el snarast möjligt. Tyvärr har värmen och torkan ihop med problem med bevattning tagit extra tid och resurser i anspråk med handvattning och reparationer för att hålla greenerna i liv under de torra perioderna.

Ett plus är att vi faktiskt de senaste veckorna renoverat tre bunkrar från grunden på blå slinga, och arbetet kommer fortsätta under sommaren/hösten iom beviljat ekonomiskt bidrag från kommunen riktat mot anläggningens bunkrar med hjälp av ideella krafter från måndagsgruppen.Arbetet har tagits upp igen nu när vi haft ett väderomslag till svalare väder och vi hoppas att komma en bit på väg under veckan.

Dock är den stora utmaning vi ser att sådden av årets vallar helt el delvis misslyckats. Trots regn senaste dagarna är det mest troligt att värmen och torkan strax efter sådd gjort att fröna inte klarade av att gro på vallarna. Vi har ex sått om de skadade fairwayytorna hål 16 och blå 2 för hand nyligen nu när vädret är gynnsamt för att snabbast möjligt få gräs att etablera sig på dessa ytor, tyvärr finns inte resurser mer än att göra punktinsatser där det mest behövs.

Här finns ingen ”kvickfix” som snabbt ger resultat då en nysådd nu i juli är svårt att få ett bra resultat av. Samtidigt växer sig ogräset grönt och livskraftigt på kullarna som blir ytterligare en konkurrensnackdel om vatten och näring för det nya gräset.

Hur vi ska gå vidare härifrån kommer diskuteras med entreprenören inom kort. Men en lösning måste till för att säkerställa en god etablering så snart det är möjligt.

Hälsningar Banpersonalen

 

Så lagar du nedslagsmärken.