Göteborgs Golfförbundets Nyhetsbrev juni

Göteborgs Golfförbundets Nyhetsbrev juni

GGFs Nyhetsbrev juni 2020

Hej alla Golfvänner!
De flesta golfare är, i jämförelse med andra idrottsutövare, förskonade i dessa Coronatider då vi trots alla restriktioner och förhållningsregler kan utöva vår sport och hobby.

Jag vill verkligen berömma er alla för att ni följt förmaningar och rekommendationer för att undvika smittorisker – det visar på stort ansvar, men också att ni tagit riskerna på stort allvar. Golfen gavs ett stort förtroende och golfen tog ansvar – tack för din medverkan.

Sverige lättar nu något på restriktionerna och från den 1 juli 2020 kommer Göteborgsdistriktet att återuppta vår tävlingsverksamhet. Vi planerar att starta upp seriespelen och en del övriga distriktstävlingar. Samtidigt får också våra klubbar möjlighet att anordna tävlingar och jag vet att en hel del planeringsarbete redan påbörjats.
OBS – faran är inte över!

Det kommer självfallet att ställas stora krav på individen, klubben och distriktet att leva upp till tävlingsbestämmelserna samt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet ställt upp.

Gå gärna in på golf.se (Corona riktlinjer för golfspel) där du kan läsa om vad som gäller och därmed hjälpa oss samt klubben så att vi kan genomföra tävlingar och spel på ett tillförlitligt sätt.

Några saker vill jag särskilt trycka på
• Golfklubb och Distriktsförbund ska noga överväga riskerna med att arrangera tävling.
• Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att
omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.
• Folkhälsomyndighetens rekommendationer om riskgruppers deltagande i tävlingar skall självfallet beaktas
• Förbud mot sammankomster med över 50 deltagare gäller fortfarande.
• Håll avstånd och undvik trängsel.

Tidningen GöteborgsGolfaren kommer av ekonomiska skäl inte ut med sitt planerade juninummer. Tidningen är helt annonsfinansierad och i rådande tider har intresset för att annonsera minskat radikalt. Vi hoppas dock kunna komma ut med tidningen i höst.

Vi uppdaterar löpande om distriktets aktiviteter och nuläge på vår hemsida www.ggf.nu
Nu önskar jag alla distriktets golfare och klubbar en härlig Golfsommar!

Richard Norling
Ordförande, Göteborgs Golfförbund

Gamla Boråsvägen 25 Tel: 031-40 62 40 Bankgiro: 325-3556 412 76 Göteborg E-post: info@ggf.nu Org nr: 85 72 03-2202

Fastighets AB Keron sponsrar Lerjedalens

Välkommen Fastighets AB Keron till Lerjedalens GK! Fastighets AB Keron är vår nyaste sponsor på klubben.
Läs mer om dem på www. keron.se

Läs mer om sponsorpaket här.

Sommarläger

Hej alla golfjuniorer och föräldrar!

I år anordnas vårt traditionella sommarläger den 13-16 juni på Lerjedalens GK. Vi kommer att träna teknik, spela på våra banor, tävla (Teen Cup tex), gå igenom regler och golfvett mm varvat med små tävlingar. Det blir skilda program för de olika åldersgrupperna. Vi kommer att servera lunch i klubbhusets restaurang och ett rejält mellanmål varje dag.

Avgiften blir – oavsett hur många dagar man deltar – 700 kr för mat och övriga omkostnader. Fakturering sker på email och kommer i efterhand.

Det är inget krav att vara medlem i klubben. Kompisar och nybörjare som vill pröva på är också välkomna. Vi lånar ut klubbor och bollar till dem. Tillgången på vänsterklubbor är dock begränsat.

Vi är mycket angelägna att föräldrar hjälper till. Anmäl vilka dagar ni kan vara med i svaraformuläret till detta mail nedan (och så vi kan planera antalet luncher). Föräldrarna betalar sin egen lunch utöver den subventionering som intäkterna medger.

Eventuella muntliga anmälningar gäller inte. Blankett till bindande anmälan finns på länken nedan. Sista anmälningsdag är 7 juni.

Bästa hälsningar

Juniorkommittén
Lerjedalens GK
gnm Johan Wanngård
0708 902516

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTy7H-SNs7xkeG9echAv9EKZnkKi9ZfYr7ljnvmQr6Ll5x6w/viewform?usp=sf_link

Kom Igång Golf

Begränsning av fritt gästspel för juniorer

Lerjedalens GK är ansluten till Göteborg Golfförbunds grupp av klubbar som kommit överens om att tillåta gratis spel för juniorerna. På grund av rådande höga belastning på många banor påminner GGF nu att denna överenskommelse inte gäller som en obegränsad rättighet och att man ska kontakta klubben för att försäkra sig om förmånen kan utnyttjas vid önskad tid.

För att läsa mer om detta, klicka här.
Där finns också information vilka klubbar som omfattas.

Johan Wanngård
Lerjedalens Juniorer

Arbetsdagen 18 april framflyttad.

Pga av rådande läge i samhället och coronapandemi har bankommittén beslutat att skjuta på vårens arbetsdag till efter sommaren, beslutet har tagits i linje med de riktlinjer bl.a RF ställer på idrottssammankomster.

Vi återkommer med nytt datum när arbetsdagen kan genomföras utifrån hur coronapandemin utvecklas och vilka råd folkhälsomyndigheten och RF/Sv. Golfförbundet ger där en arbetsdag skulle kunna genomföras på ett säkert sätt för oss medlemmar och våra anställda.

//Bankommittén

Tävlingsverksamheten med anledning av Covid-19

Att träna och spela golf är i dessa besvärliga tider med stor risk för smittspridning av Covid-19-viruset en av de få sysselsättningar till fritidsaktivitet och socialt umgänge utomhus där man på ett tryggt sätt kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer utan att utsätta sig själv eller andra för onödiga risker. Det gäller dock att iaktta den försiktighet med att hålla avstånd, skydda riskgrupper etc som hela tiden proklameras. Lerjedalens GK klubbledning uppmuntrar därför sina medlemmar och gäster att komma till vår fina bana för sällskapsspel och träning. Vi rekommenderar er också att utnyttja den utmärkta restaurangen och kiosken vars öppettider och utbud bl.a. finns på hemsidan.

Svenska Golfförbundet, SGF, och Göteborgs Golfförbund, GGF, har kommit med kompletterande tävlingsbestämmelser för tiden t.o.m. 30 juni innebärande stora restriktioner för möjligheten att över huvud taget anordna tävlingar. Tävlingar, som skulle anordnas av SGF eller GGF är inställda t.o.m. 30 juni. Det innebär att det inte blir några tävlingar i seniorserierna, handicapserierna eller juniortävlingar före 1 juli. GGF rekommenderar starkt klubbarna att inte heller arrangera klubbtävlingar fram till 30 juni.

Även om det inte är förbjudet att arrangera rena klubbtävlingar anser ändå klubbledningen i Lerjedalens GK att det är ansvarslöst att under rådande omständigheter tills vidare genomföra tävlingar i klubbens regi. Det ställs enligt SGF föreskrifter så stora krav både på tävlingsledning och spelare att sådana tävlingar är svårgenomförbara på ett ur smittoriskperspektiv säkert sätt. Arbetstävlingen, seniortävlingarna på tisdagar, onsdagsgolfen och damgolfen på torsdagar ställs således tills vidare in. Klubbstyrelsen får i samråd med ansvariga kommittéer diskutera när och under vilka former nämnda klubbtävlingar kan återupptas.

Vi hoppas på förståelse för vårt ställningstagande och hälsar er alla än en gång välkomna till anläggningen för sällskapsspel och träning.

Lerjedalens GK

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19 (20-04-03)

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas.

Flaggstången

Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

Hålkopparna är vända, varför bara en liten del av bollen går ner under hålkanten. Den är därmed hålad, helt i linje med dom nya reglerna.

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas. Därför har också banpersonalen plockat in alla krattor. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Styrelsen Ler Gk

Öppning av 18: hålsbanan.

Det torra vädret den senaste tiden har gjort att banan snabbare än vad vi kunde förutspå torkat upp så pass att vi kan öppna den för spel.

Vi har lite arbete kvar att göra men mycket har redan gjorts. T.ex. har greener klipps och dressats, kvar är att dra ut sanden och i morgon torsdag kommer greenerna även att vältas.

Tee, foregreen och fairway är klippta samt att bunkrarna är krattade.

Så from idag kl 14.00 kan ni boka tid för en golfrunda.

 • Tider tom kl.10.00 är blockerade pga. risk för frost över helgen.
 • Är det frost längre än till kl 10 är banan att betrakta som stängd till dess att frosten är borta.
 • Kiosken är stängd, inkluderar även toaletten som inte kommer vara öppen.
 • Toaletten vid hål 14 och 15 öppnar först i april

Status tisdag 25/3 2020

 • 18: hålsbanan öppnar kl. 14.00
 • Korthålsbanan öppen för spel
 • Övningsgreener vid range Öppna.
 • Puttinggreen klubbhus öppnar inom kort
 • 9-hålsbanan Stängd
 • Rangen råder fortfarande självplock. Gäller troligtvis även över kommande helg.
 • Golfbilsförbud.

Stort tack för det ideella arbetet som möjliggjort en öppning så snart.

 

Hälsningar

Banpersonalen

Bridgeklubben inställd!

Bridgeklubben är tyvärr inställd tillsvidare

MVH
Kansliet