Lerjedalen Drift AB

Lerjedalen Drift AB

Lerjedalen Drift AB

Under tidigare år var all personal anställda av Lerjedalen GK. År 2013 bildades  Lerjedalen Drift AB som ägs till 100% av Lerjedalen GK. Då flyttades all personal, drift av bana, maskiner och fastigheter över till driftbolaget. Det har möjliggjort att Lerjedalen Drift AB kan hyra ut sin personal externt till företag, projekt mm som efterfrågar personal/tjänster som vi kan tillhandahålla. Vi gör allt från reparera andras maskiner, hyr ut personal till olika ändamål till att klippa ex Angereds Brukshundklubbs gräsplaner under säsong mm. Det är ett sätt för oss att använda vår kompetens och yrkeskunnighet fullt ut när vi har möjlighet utifrån det aktuella behovet av personal i vår egen drift av anläggningen.

Hösten 2016 utbildades vår mekaniker Mikael Saari till funktionstestare av sprutor  i Jordbruksverkets regi. Sedan 26 nov 2016 är det ett lagkrav att dessa sprutor ska kontrolleras var 3:år. Det gäller såväl golfbanor, lantbrukare, frilandsodlare och växthusodlare som använder bekämpningsmedel i sin verksamhet. Det finns länkar till mer information om funktionstest och vår verksamhet nedan.

Funktionstest av lantbrukssprutor Jordbruksverket

Att tänka på innan funktionstest_Jordbruksverket

Kontakt:

Mikael Saari , Mekaniker

Mob. 0704-415471,      mikael@lerjedalen.se

Johan Nåhdin, Banchef

Mob. 0704-806109,    johan@lerjedalen.se