Aktuellt

Aktuellt

18.02.02

Arbetet fortsätter på hål 15. Vi har nu gjort färdigt alla ytvattenbrunnar vid tees och modulerat ytorna för att få vattnet att rinna ner till brunnarna. Det som är kvar att göra nu är att kapa brunnarna (rören) i rätt nivå samt att sätta på brunnslock.

Lastbilsvägen i tjockruffen till vänster om 15:e byggs för fullt.

Greenerna såg riktigt bra ut innan kylan och snön kom idag. Vi har endast ett fåtal vinterskador (snömögel). De fläckar/skador vi har kommer vi att laga och flytta innan säsongen drar igång. Det här arbetet är redan igång. Men i och med att kylan kom nu, har vi fått sätta det på ”väntelistan” tills det blir mildare igen.

Jag hoppas ni får en trevlig helg.
Mvh, Jonas.

18.01.26

Sedan någon vecka tillbaka är vi igång med vallprojeket. Vår ambition är att göra banorna roligare och trevligare att spela de kommande åren och när projektet är klart.

Vår målsättning med projektet är att våra medlemmar skall uppskatta och sina banor ännu mer. Vi kommer inte att göra det här för att göra golfen och banorna svårare på Lerjedalen, utan för en roligare och trevligare upplevelse. Men samtidigt har vi en riktigt stor möjlighet att göra det tuffare och lurigare ifrån tävlingstee med nya spelvinklar ifrån nya tees uppe på vallarna/kullarna.
Vi kommer även att göra nya tees och därmed ändra spelvinklar på ordinarie tees ( röd/gul).

De flesta av våra golfhål kommer under de närmaste åren bli ”invallade” med vallar och kullar. Vallarna och kullarna kommer att ligga i dagens ruffar och hög/tjockfuffar emot Gråbovägen och Cykelbanan samt även emellan fairways på de andra hålen. Vallarna och kullarna kommer även att gå in vissa greenområden som därmed kommer att byggas om för roligare och intressantare golf. De mesta av Vallarna och kullarna kommer bli konstruerade så att vi kan klippa dom med våra maskiner och därmed bli spelbara. Vi vill undvika ”bolletning” så mycket som möjligt.

Vallprojektet kommer att utföras under vintertid( Oktober-Mars) och inte under normal golfsäsong. Den ända aktivitet som kan bli under säsong är i ruffen till vänster på hål 15 ,där det kommer att byggas upp ytor för mellanlagring av material (jord). Den här mellanlagringen kommer skyddas/döljas av vallar som kommer bli 3-6 meter höga.

Projektet kommer att utföras i etapper och delmål under varje år. Arbetena kommer att göras på specifika delar/zoner på banorna. Ex att vi en vinter gör iordning hål 6-9 och inte är överallt på banorna. Allt kommer att vara planerat och genomgånget inför varje år och etapp i genomförandet.

Nu har vi påbörjat den första delen i projektet/ombyggnationen med att göra ruffen till vänster längs 15:e till mellanlagringsplats. Vad vi gör är att:

Det byggs en ny ordentlig infart för lastbilar vid Hundklubben bakom 14:e green och 15:e tee. Och väg och vändzoner byggs för lastbilar som lämnar material (jord) innanför vallarna som byggs längs vänstersidan fairway och emot Gråbovägen.

En ny damm har anlagts framför damtee för att ta hand om och sila bort lera och sediment ifrån vattnet som kommer ifrån öppna/skalade lerytor och nygjorda vallar. Vi vet att det är ett känsligt ställe att lägga en damm på men den behövs för vi inte skall leda ner grumligt vatten ner till Lerjeån. För att dammen skall fungera ordentligt så behöver den vara så stor som vi har gjort den. Vi försökt göra så att den skall vara så lite i spel som möjligt ifrån tees.

Vi gör och kommer att göra nya dräneringar och brunnar på 15:e hålet för att dränera bort vatten bättre.

Vi och vår partner HML (Haga Mölndal Lastbilscentral) känner oss väldigt ödmjuka och förväntansfulla inför det här projektet och kommer att göra allt för det ska bli så bra som möjligt för våra medlemmar. Givetvis måste vi ha lite tid för att hitta rätt sätt i arbetsgången och ”värka in” innan vi är helt intrimmade i vårt samarbete och utförande av ombyggnationen. Det känns redan nu riktigt bra och jag/vi känner oss redan nu trygga med vår partner (HML).

Ta nu å damma klubborna och swinga/träna lite. Säsong 2018 är nära nu.
Ha en trevlig helg.
Mvh, Jonas.