Vallprojekt Lerjedalens GK

Vallprojekt Lerjedalens GK

Följa denna länk och läs allt om vallprojektet.

 

Vallprojekt Lerjedalens GK

Giltiga Tillstånd:

Länsstyrelsen 551-37412-2016,

Mark- och miljödomstolen Mål nr M 2936-17, 2017-08-16)

Marklov Götreborgs stad (BN 2017-002688, 2017-09-19)

Tillsynsmyndighet,

dvs. den myndighet som skall följa upp att tillståndet från länsstyrelsen följs, är Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen var ute på tillsyn på plats den 17/1 i arbetenas inledande fas.

 

De två flygbilderna nedan visar klubbhusområdet 1975 när det fortfarande var tegelbruk på plats. Flygbilden längst ner är från 2014.