Vallprojekt Lerjedalens GK

Vallprojekt Lerjedalens GK

2019-02-21

Nu har vinterns delprojekt i det stora vallprojektet kommit en bra bit på väg. Vallen vid green hål 4 mot tee hål 2 är klar, samt vallen mellan hål 11/12 är klar grovmodulerad. Det som återstår är att planera ut matjorden.

Nu byggs vallen th om herrtee hål 2 mot green hål 10. Vallen började byggas vid tee 2 och byggs runt green 1o, kvar att bygga är från bakkant green och sträckan längs cykelbanan.

Kvar att bygga är vallen på motsatt sida av cykelbanan på hål 12. Vallen ska byggas från framkant herrtee, tv om damtee och fortsatt fram längs vä sida av fairvay och mot cykelbanan. För att få en bättre överblick kan ni titta på dokument ;01_1 Situationsplan arbetsområdet 2018-ver 01 som finns i vänsterpalten här under vallprojektet.

2019-01-23

Sedan november 2018 har vallprojektet fortsatt med att förberada inför vinterns nya vallar ( 01_1 Situationsplan arbetsområdet 2018-ver 01). Vi började med att flytta bevattningsstammen mellan tee 2 och green 4 för att den nya vallen inte ska placeras mitt på ledningen.

I december byggdes ny väg ut till de nya vallarna. Sista biten genom ravinen är vägen delvis byggd med grävmaskinsmattor samt med vägmaterial. Tanken är att kunna återanvända mattor och grusmaterial till kommande vägar i projektet.För att klara av att bli av med vatten på hål 13 har vi grävt ner en ny ledning och satt en brunn på  sida hål 13. Brunnen kommer vi sedan använda för att ansluta den vall som längre fram i projektet ska byggas på platsen.

Vallen vid green 4 påbörjades 7  januari med att skala bort matjorden som sedan läggs tillbaka på vallen efter den modulerats. Se gärna bildspelet ovan där ni kan följa utvecklingen i projektet. Under filmer finns även en ny ”timelaps” som visar när vallen börjar att byggas mellan hål 11-12.

 

Vi har en videopresentation på hur det förhoppningsvis kommer se ut på hål 13 när vallarna är klara på bägge sidor. Just nu moduleras vallen på höger sida, vänster sida hål 13 kommer tidigast att moduleras hösten 2018. Det kan vara svårt att överblicka hur det kommer att se ut när projektet är färdigt, det här ger en vägvisning hur det kan komma att se ut.

 

Videon nedan visar hur hål 13 sett ut tills idag, när vallarna är klara och gräset är etablerat kommer det få positiv inverkan på hålets layout.

 

Drönarfilm, presentation hål 13 innan vallprojekt

Presentation hål 13.

Filmer från arbetet.

Daniel Berggren från personalen är duktig med kameran och gillar att filma och fotografera vad vi gör på banan. Det finns mer att titta på om ni följer Banpersonalens facebooksida. Här följer ett axplock av det Daniel filmat under projektet.

Filmer från Projektet

Klicka på länken nedan så startas filmen.

bladbandvagn_timelapse_kompr

Dumperförarens vardag

Kapaciteten hos stora Dumprar

Ny Vall, hö sida hål 13 filmat med drönare 21 mars

 

Information om Vallprojekt nedan.

Följa denna länk och läs allt om vallprojektet.

Vallprojekt; Tee hål 15 (31/5)

I ett led i att bygga en avskärmning mellan arbetsområdet och 15:e har det tillfälligt tagits en del i anspråk av gul tee. Ursprunglig plan var att bygga ett staket mellan arbetsområdet och tee men planen har ändrats för att till hösten bygga ett nytt avlångt gul tee 5-7m in i ytan mellan green hål 14 och dagens gul tee. Lite längre bak kommer vit tee att byggas in i vallen som en utmaning för de som valt att spela ett svårare alternativ.  Ett av de större skälen till att flytta dagens tee mot greenen hål 14 är för att ändra på spellinjen på hål 15 av säkerhetsskäl. Vår målsättning är att styra spelet bort från ytan mellan hål 14-15 för att riktas mer mot mitten av dagens fairway. I ett led av det har vi samtidigt ändrat markeringarna från out om du slår över vallen till MUA (mark under arbete). Slår du din boll i/över vallen måste du droppa en ny boll utan plikt i skärningspunkten där bollen gick in i det MUA-markerade området.

Vallprojektets arbetsområde innanför vallarna får ej beträdas. Ingen bolletning på andra sidan vallen får ske oavsett dag el tidpunkt på dygnet

Sådd av vallar.

Alla arbeten som gjorts i vinter har såtts i början av maj. Men tråkigt nog ser det ut som om fröerna har svårt att överleva i det väder vi haft senaste tiden. Har vi inte lite tur med vädret närmaste tiden får vi nog räkna med att vi behöver så om alla ytor igen, när det i så fall kan ske ha vi svårt att uppskatta.

Vallprojekt Lerjedalens GK ( 12/3)

Nu har vallprojektet gått in i en ny fas där vi har ändrat vilken vall vi primärt gör i mars. Vi har beslutat att göra vall nr 30 som är den vall som går på vänster sida av hål 13 och höger sida på hål 4 på 9-hålsbanan. Det finns kartor länkade här på hemsidan så att ni kan se vilka förändringar som planeras. Skälet till förändringen är att vi får rätt sorts kvalité på massor och rätt volym som matchar vallen på hål 13.

Har ni frågor el funderingar är ni välkomna att höra av er till mig, johan@lerjedalen.se.

Giltiga Tillstånd:

Länsstyrelsen 551-37412-2016,

Mark- och miljödomstolen Mål nr M 2936-17, 2017-08-16)

Marklov Göteborgs stad (BN 2017-002688, 2017-09-19)

Tillsynsmyndighet,

dvs. den myndighet som skall följa upp att tillståndet från länsstyrelsen följs, är Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen var ute på tillsyn på plats den 17/1 i arbetenas inledande fas.

De två flygbilderna nedan visar klubbhusområdet 1975 när det fortfarande var tegelbruk på plats. Flygbilden längst ner är från 2014.