Vallprojekt Lerjedalens GK

Vallprojekt Lerjedalens GK

2020-03-30

Med start tisdag 31 mars ska de nya vallarna förberedas för sådd samt åtgärda ev. fel och brister som uppmärksammats efter byggnationen avslutades i förra veckan. Det är viktigt både för oss och Lerjedalen Markberedning AB som är ett gemensamt ägt bolag av HML och Viavest som ansvarar för vallprojektet att vallarna så snart som möjligt blir klara för sådd. Vi hoppas på bra väder under våren så att arbetet kan flyta på vilket oftast resulterar i bra resultat och fina golf ytor. Det kommer vara 2-3 maskiner igång på och runt vallarna, arbetet beräknas hålla på i stort sett hela april då de även har uppdraget att så vallarna genom sprutsådd när förarbetet är klart.

Nu ligger ett stort ansvar på oss som arbetar på klubben att utbilda de som kommer och arbetar på banan och er spelare att visa hänsyn genom att tänka på deras säkerhet när ni spelar. Då de inte har erfarenhet golfbanearbete är det viktigt att ni försäkrar er om att det är riskfritt att slå och att ni har kontakt med de som arbetar på vallarna.

Alla berörda vallar och områden i projektet ska till stor del vara uppmärkta med blå/gröna pinnar. Men skulle ni hamna där det ännu inte blivit uppmärkt, droppa med lättnad enligt ”mark under arbete”. Arbetet fortgår med att märka upp banan samt att komplettera med en uppdaterad lokal regel för där lättnad för årets vallar finns med.

 

2019-12-20

Nu tar vallprojektet paus över jul och nyår för att med ny kraft starta igen tisdag den 7 januari. Då kommer även arbetet starta upp på hål 10 med ytterligare ett arbetslag bestående av 2st dumprar, 1st bladmaskin och 1st grävmaskin. Till de vallarna kommer material köras från mellanlagringen på hål 15 av de nyss nämnda dumprarna. Om ni rör er på banan när arbetet pågår vill vi att ni visar hänsyn och största försiktighet runt dessa maskiner.

I övrigt har höstens regn gjort arbetet besvärligt då materialet gärna vill flyta ut istället för att ligga kvar och kunna formas till färdig vall. Men allt är förberett för att kunna starta i januari med projektet och vi håller tummarna att regnet byts ut mot vinterkyla som gör arbetet för oss enklare.

 

2019-11-11

Har lagt upp nya bilder i galleriet,  samt en film när bladmaskinen arbetar vid röd tee hål 16.

 

2019-11-07

Nu finns en uppdaterad karta av Christian Lundin (Uppdaterad ritning 5/11-19, Christin Lundin A1-1-1500 ) efter banvandring med delar av styrelsen och representanter från Lerjedalen markberedning AB som driver projektet (förändringar är markerade med blått på kartan). På banvandringen diskuterades främst att förbereda ett par nya röd tee som klubben i efterhand får färdigställa ( hål 10, 13 och hål 16). Samt beslutades att lägga igen bunkrar hål 7, 8 och vä bunker hål 13 och ersätta dem med vallar.

Finns skiss på ny bunker hål 7,

och hål 12.

På hål 7 och vänster bunker hå 12 är förändringarna beslutade, det finns även ett förslag att bygga om bunkern på höger sida om green (se skiss).

2019-11-04

Nu startar höstens vallprojekt på allvar, idag kommer flera anläggningsmaskiner påbörja arbetet med att förbereda byggande av infart och skala av matjord på de vallar som ska anläggas. Det kommer att påverka banans setup under veckan efter hand som arbetsmaskinernas säkerhet påverkas av golfspel.

I första skedet kommer följande ske,

 • Hål 10, kortas av alt spelas som par tre hål
 • Hål 12, vä sida vid green kommer bli mark under arbete.
 • Hål 15, Infartsvägen till deponin kommer användas för trafik in/ut till banområdet.
 • Hål 16, Hålet kortas av till par 4. Första delen av hålet är arbetsområde och infart över fairway till vallar hål 2 och 5 blå slinga.
 • Blå slinga hål 2-5, som det ser ut idag kommer de hålen stängas av när arbetet med vallarna kommer så långt.

Vid nya förändringar av bansträckningen pga vallprojektet el annat kommer ny information delges via hemsida och kansli.

2019-10-25

Nu har planeringen kommit så långt att vi kan med en ritnings hjälp visa hur projektet tar nya tag inför hösten vintern 2019-2020. Det ligger en ny länk tv här på sidan som heter ” Karta_planerade arbeten 2019/2020” där delprojektet i sin helhet är presenterat. Varje vall på ritningen har ett internt nummer, inte att på något sätt förväxla med hålnumret där vallen anläggs.

Nytt för iår är att alla vallar är designade av banarkitekt Christian Lundin, har faktiskt varit medlem i klubben under början av sin golfkarriär, positivt för oss att han känner till banan sedan tidigare. Hans senaste projekt är bl.a Österåker i Stockholm och Skövde GK som fått en makeover , även inkluderad med Henrik Stenson Golf Design.

En stor fördel att få in ett kartmaterial från Christian är att de går att få in i samtliga maskiner som ska arbeta på banan. I en skärm i respektive maskin finns alla vallar inritade, som i sin tur har GPS mottagare monterat på maskinerna. Vilket möjliggör att de arbetar med stor noggrannhet vad det det gäller höjdkurvor, vallarnas placeringar mm.

Anläggande av delområden, i följande ordning i mån av tillgång på massor och vad som hinns med ; 12-14, västra delen av 20, 17, 28, 27, 33, 32, östra delen av 20 och 31.

 • Vall 12-14, är belägna på 18:hålsbanan hål 16 första delen mot ravin. Hål 2 och 5,- 9-hålsbanan.
 • Vall 20, västra delen, 18:hålsbanan hål 10 första delen mot cykelbanan.
 • Vall 17, 18:hålsbanan hål 12 resterande vall mot green längs cykelbanan.
 • Val 28, 18:hålsbanan hål 7/8. Diskussion med arkitekt ang behålla greenbunker hål 7
 • Vall 27, 18:hålsbanan hål 8/9. Diskussion med arkitekt ang lägga igen bunkrar vä sida
 • Vall 33, 18:hålsbanan hål 9. Diskussion med arkitekt att förlänga vall mot trädridå
 • Vall 32, 18:hålsbanan hål 13. Förslag, Gå ihop med vall 31 och lägga igen stora greenbunker tv green. Behålla lilla greenbunkern.

Går projektet bra i vinter är följande reservvallar planerade, markerade med mörkgrönt i ritningen

 • Vall 20, 18:hålsbanan hål 9.
 • Vall 31, 18:hålsbanan hål 13. Gå ihop med vall 32 och lägga igen stora greenbunker tv green. Behålla lilla greenbunker.

Höstens vallprojekt startar den 4 november med att vägar och anslutningar till planerade vallar anläggs. Därefter ska matjorden tas bort för innan någon vall kan börja anläggas.

Förslagen till förändringar enl ritning ska godkännas av GK (styrelse), arkitekt, myndigheter och lerjedalen markberedning gemensamt för att genomföras. En rundvandring med arkitekt Christian Lundin, repr. styrelse är planerad för att på plats diskutera förslag till förändringar och planerade arbeten i helhet.

Bifogar även den arbetsplan vars syfte är att beskriva höstens och vinterns arbete och dess alla delar. Det är samma dokument som bl.a ihop situationsplanen skickas in till miljöförvaltning som är den kontrollerande myndighet projektet arbetar mot.

 

2019-02-21

Nu har vinterns delprojekt i det stora vallprojektet kommit en bra bit på väg. Vallen vid green hål 4 mot tee hål 2 är klar, samt vallen mellan hål 11/12 är klar grovmodulerad. Det som återstår är att planera ut matjorden.

Nu byggs vallen th om herrtee hål 2 mot green hål 10. Vallen började byggas vid tee 2 och byggs runt green 1o, kvar att bygga är från bakkant green och sträckan längs cykelbanan.

Kvar att bygga är vallen på motsatt sida av cykelbanan på hål 12. Vallen ska byggas från framkant herrtee, tv om damtee och fortsatt fram längs vä sida av fairvay och mot cykelbanan. För att få en bättre överblick kan ni titta på dokument ;01_1 Situationsplan arbetsområdet 2018-ver 01 som finns i vänsterpalten här under vallprojektet.

2019-01-23

Sedan november 2018 har vallprojektet fortsatt med att förberada inför vinterns nya vallar ( 01_1 Situationsplan arbetsområdet 2018-ver 01). Vi började med att flytta bevattningsstammen mellan tee 2 och green 4 för att den nya vallen inte ska placeras mitt på ledningen.

I december byggdes ny väg ut till de nya vallarna. Sista biten genom ravinen är vägen delvis byggd med grävmaskinsmattor samt med vägmaterial. Tanken är att kunna återanvända mattor och grusmaterial till kommande vägar i projektet.För att klara av att bli av med vatten på hål 13 har vi grävt ner en ny ledning och satt en brunn på  sida hål 13. Brunnen kommer vi sedan använda för att ansluta den vall som längre fram i projektet ska byggas på platsen.

Vallen vid green 4 påbörjades 7  januari med att skala bort matjorden som sedan läggs tillbaka på vallen efter den modulerats. Se gärna bildspelet ovan där ni kan följa utvecklingen i projektet. Under filmer finns även en ny ”timelaps” som visar när vallen börjar att byggas mellan hål 11-12.

 

Vi har en videopresentation på hur det förhoppningsvis kommer se ut på hål 13 när vallarna är klara på bägge sidor. Just nu moduleras vallen på höger sida, vänster sida hål 13 kommer tidigast att moduleras hösten 2018. Det kan vara svårt att överblicka hur det kommer att se ut när projektet är färdigt, det här ger en vägvisning hur det kan komma att se ut.

 

Videon nedan visar hur hål 13 sett ut tills idag, när vallarna är klara och gräset är etablerat kommer det få positiv inverkan på hålets layout.

 

Drönarfilm, presentation hål 13 innan vallprojekt

Presentation hål 13.

Filmer från arbetet.

Daniel Berggren från personalen är duktig med kameran och gillar att filma och fotografera vad vi gör på banan. Det finns mer att titta på om ni följer Banpersonalens facebooksida. Här följer ett axplock av det Daniel filmat under projektet.

Filmer från Projektet

Klicka på länken nedan så startas filmen.

bladbandvagn_timelapse_kompr

Dumperförarens vardag

Kapaciteten hos stora Dumprar

Ny Vall, hö sida hål 13 filmat med drönare 21 mars

 

Information om Vallprojekt nedan.

Följa denna länk och läs allt om vallprojektet.

Vallprojekt; Tee hål 15 (31/5)

I ett led i att bygga en avskärmning mellan arbetsområdet och 15:e har det tillfälligt tagits en del i anspråk av gul tee. Ursprunglig plan var att bygga ett staket mellan arbetsområdet och tee men planen har ändrats för att till hösten bygga ett nytt avlångt gul tee 5-7m in i ytan mellan green hål 14 och dagens gul tee. Lite längre bak kommer vit tee att byggas in i vallen som en utmaning för de som valt att spela ett svårare alternativ.  Ett av de större skälen till att flytta dagens tee mot greenen hål 14 är för att ändra på spellinjen på hål 15 av säkerhetsskäl. Vår målsättning är att styra spelet bort från ytan mellan hål 14-15 för att riktas mer mot mitten av dagens fairway. I ett led av det har vi samtidigt ändrat markeringarna från out om du slår över vallen till MUA (mark under arbete). Slår du din boll i/över vallen måste du droppa en ny boll utan plikt i skärningspunkten där bollen gick in i det MUA-markerade området.

Vallprojektets arbetsområde innanför vallarna får ej beträdas. Ingen bolletning på andra sidan vallen får ske oavsett dag el tidpunkt på dygnet

Sådd av vallar.

Alla arbeten som gjorts i vinter har såtts i början av maj. Men tråkigt nog ser det ut som om fröerna har svårt att överleva i det väder vi haft senaste tiden. Har vi inte lite tur med vädret närmaste tiden får vi nog räkna med att vi behöver så om alla ytor igen, när det i så fall kan ske ha vi svårt att uppskatta.

Vallprojekt Lerjedalens GK ( 12/3)

Nu har vallprojektet gått in i en ny fas där vi har ändrat vilken vall vi primärt gör i mars. Vi har beslutat att göra vall nr 30 som är den vall som går på vänster sida av hål 13 och höger sida på hål 4 på 9-hålsbanan. Det finns kartor länkade här på hemsidan så att ni kan se vilka förändringar som planeras. Skälet till förändringen är att vi får rätt sorts kvalité på massor och rätt volym som matchar vallen på hål 13.

Har ni frågor el funderingar är ni välkomna att höra av er till mig, johan@lerjedalen.se.

Giltiga Tillstånd:

Länsstyrelsen 551-37412-2016,

Mark- och miljödomstolen Mål nr M 2936-17, 2017-08-16)

Marklov Göteborgs stad (BN 2017-002688, 2017-09-19)

Tillsynsmyndighet,

dvs. den myndighet som skall följa upp att tillståndet från länsstyrelsen följs, är Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen var ute på tillsyn på plats den 17/1 i arbetenas inledande fas.

De två flygbilderna nedan visar klubbhusområdet 1975 när det fortfarande var tegelbruk på plats. Flygbilden längst ner är från 2014.