Provmedlemskap 2020

Provmedlemskap 2020

Eller 333kr per månad under 12 månader

• Obegränsat spel på Lerjedalens samtliga 3 banor
• Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee
• Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
• Rätt att ingå plusmedlemskap (se nedan)
• Rätt att nyttja greenfeeavtal med våra samarbetsklubbar
• Möjlighet att delta i seriespel och representation för klubben
• Medlemskap i Svenska Golfförbundet
• Tidningen Svensk Golf (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
• Möjlighet att delta i klubbtävlingar
• Möjlighet att delta i subventionerade träningar
• Fria rangebollar på drivingrangen

Endast för den som ej varit medlem i Lerjedalens GK, Torslanda GK, Ale GK eller Stora Lundby GK det senaste året.
Strax före Provmedlemskapets utgång kommer du att få ett erbjudande om Fullvärdigt medlemskap.