Utbildningskommitté

Utbildningskommitté

Ledamöter

NamnE-post 
Roger FredmanRoger.fredman@lerjedalen.seOrdförande
Kjell Ehrencrona
kjeh53@gmail.com
Wille Bokhedewille.bokhede@glocalnet.net

Mål

Ta fram och genomföra utbildningar för klubbens medlemmar och funktionärer.

Hålla sig underrättad om utbildningar och material från Svenska Golfförbundet och Göteborgs Golfförbund.
Ha ansvar för att av SGF godkänd utbildning av Nybörjare genomförs på klubben årligen. Gäller såväl för seniorer som för juniorer.

Att utbildningar sker i samverkan med SISU.

Verksamhetsplan 2017

Allmänt

  • Samverka med övriga kommittéer och styrelsen inför nytt utbildningsprogram
  • Inför klubbens årsmöten upprätta verksamhetsberättelse för det gångna året, samt budget och verksamhetsplan för det kommande.
  • Ha dubbelriktad kontakt mot SGF och GGF vad gäller utbildningsverksamhet

Nybörjarutbildning (senior och junior)

Organisera, leda och följa upp så att Lerjedalen GKs nybörjarutbildning för seniorer och juniorer följer de av SGF uppsatta förutsättningarna. I samråd med klubbens pro.

  • Genomföra teoriutbildningen för seniorerna

Tävlingsledare och domare (tillsammans med IK)

Tillse att ett lämpligt antal personer deltar i de av GGF anordnade kurserna för tävlingsledare och domare. ( TLR1 och TLR2).

  • Genomför kurs för funktionärer till tävlingskom. Både vad gäller tävlingsregler som golfregler.
  • Ombesörja så att utbildning i GIT för tävlingsledare sker på klubbnivå

Regelkunskap för medlemmar

  • Under vinterhalvåret anordna kurskvällar för klubbens medlemmar i ämnen som golfvett, regler, material, spelstrategi, kost mmm.
  • Fältvandring.

SISU-samarbete

  • I samråd med pron fungera som klubbens kontaktperson mot SISU, vad gäller utbildning.

För utb.kom  september 2016

Roger Fredman                  Wille Bokhede