Idrottskommitté

Idrottskommitté

Tävlingsorganisationen förstärks

Arbetet med att samordna klubbens tävlingsverksamhet i en tydligare organisation fortsätter planenligt. Den tidigare tävlingskommittén har förstärkts med representanter från elit-och junior-, dam- senior- och utbildningskommittéerna. Inom kort kommer också klubbens nye pro att medverka i arbetet inom den nya idrottsavdelningen, som då består av Roger Fredman, Rosemarie Åkerdahl, Agneta Karmyr, Johanna Åberg, Susanne Skånberg, Jan-Ove Borg, Wille Bokhede, Stig Jacobsson och Peter Örtendahl.

Arbetet har hittills koncentrerat sig på att gå igenom och fastställa 2015 års tävlingsprogram samt dra upp riktlinjerna för hur varje tävling funktionärsmässigt skall bemannas. I mars kommer bl.a. ett tiotal tävlingsledare utbildas och en lagledarträff genomföras. Vidare kommer ett antal medlemmar under försäsongen få GIT-utbildning för att kunna hjälpa till i tävlingsexpeditionen med resultatinmatning m.m. Det krävs många förberedelser inför samt arbete under och efter en tävling för att allt skall fungera på ett professionellt sätt. Förhoppningen är att den nya organisationen skapar erforderliga förutsättningar för att de många frivilliga medlemmar som arbetar med olika uppgifter under tävlingen skall känna sig trygga i sina respektive roller.

Junior-, senior- och damkommittéernas interna tävlingar liksom onsdagsgolfen kommer att skötas precis som tidigare och ingår inte i idrottsavdelningens ansvarsområde.

Peter Örtendahl

Sammankallande för Idrottsavdelningen