Handigolf

Handigolf

Handigolf på Lerjedalen GK.

Sedan 1996 är golf för personer med funktionsnedsättning, handigolf, integrerad i Svenska Golfförbundets ordinarie verksamhet och målsättningen med verksamheten har på många sätt införlivats. Tillgängligheten på golfbanor och i klubbhus har förbättrats, även om en hel del återstår.

Handigolfen är idag indelad i två kategorier: synskadade samt fysisk funktionsnedsättning (kategori 1) och intellektuell/psykisk funktionsnedsättning (kategori 2). Handigolf har en riksomfattande tävlingstour samt landslag eller utvecklingslandslag inom de båda kategorierna och som skapar en morot för dem som vill satsa på sin idrott. Dessutom finns ett europeiskt tävlingsutbud för såväl bredd som elit.

Lerjedalens GK erbjuder träning på torsdagar för  juniorer med funktionsnedsättning. Kontakta james@lerjedalen.se för mer information.