Utbildningskommitté

Utbildningskommitté

Ledamöter

NamnE-post 
Roger Fredmanroger.fredman.rf@gmail.comOrdförande
Kjell Ehrencrona
kjeh53@gmail.com
Wille Bokhedewbokhede@gmail.com

Mål

Ta fram och genomföra utbildningar för klubbens medlemmar och funktionärer.

Hålla sig underrättad om utbildningar och material från Svenska Golfförbundet och Göteborgs Golfförbund.
Ha ansvar för att av SGF godkänd utbildning av Nybörjare genomförs på klubben årligen. Gäller såväl för seniorer som för juniorer.

Att utbildningar sker i samverkan med SISU.

Allmänt:

 • Skapa och leda en utbildningskommitté
 • Inför klubbens årsmöten upprätta verksamhetsberättelse för det gångna året, samt budget och verksamhetsplan för det kommande
 • Samverka med övriga kommittéer och styrelsen inför nytt utbildningsprogram
 • Ha dubbelriktad kontakt med SGF och GGF vad gäller utbildningsverksamhet

Nybörjarutbildning (senior):

Organisera, leda och följa upp så att LGKs nybörjarutbildning för seniorer följer de av SGF uppsatta förutsättningarna.

 • Samordna praktikutbildningen med klubbens pro
 • Att teorilektionerna genomförs av klubbens utbildningskommitté
 • Uppföljning av eleverna efter grundutbildningen
 • Samarbeta med i första hand medlemskommittén genom fadderverksamhet och omhändertagande

Nybörjarutbildning (junior):

Tillse och följa upp att LGKs nybörjarutbildning för juniorer följer de av SGF uppsatta förutsättningarna.

 • Göra tillsammans med juniorkommittén och pro upp en plan hur nybörjarutbildningen skall genomföras både för teori och praktik
 • Samordna med pro så att den grundläggande utbildningen för barn-och ungdomsledare (GL 1) genomförs på klubben
 • Samordna med juniorkommittén så att lämpligt antal ledare sändes på de av distriktet anordnade kurserna för barn- och ungdomsledare

 

Tävlingsledare och domare (tillsammans med Idrottskommittén):

Tillse att ett lämpligt antal personer deltar i de av GGF anordnade kurserna för tävlingsledare och domare (TLR 1 och TLR 2).

 • Genomför kurs för funktionärer till tävlingar.
 • Ombesörja så att utbildning i GIT för tävlingsledare sker på klubbnivå

Regelkunskap för medlemmar:

 • Under vinterhalvåret anordna kurser för klubbens medlemmar i ämnen som golfvett, regler, material, spelstrategi, kost mm.
 • Fältvandring

För Utbildningskommittén  Roger Fredman