Medlemskommitté

Medlemskommitté

Verksamhetsplan 2018 – Medlemskommittén

Kommittémedlemmar 2017:

Susanne Olofsson (ordf.), Mats O. Persson samt Wille Bokhede.

Medlemskommittén mjukstartade under senare delen av 2017. Vi koncentrerade då vår verksamhet på att ta hand om våra nybörjare efter genomgången kurs. Med bland annat ett organiserat spel på korthålsbanan vissa kvällar. I snitt 4 deltagare vid varje tillfälle. Detta ämnar vi fortsätta med under 2018.

Omhändertagande av nya medlemmar är också en uppgift som skall prioriteras. Få igång dom och skapa sociala kontakter med övriga klubbmedlemmar.

Även aktiviteter för ”gamla” medlemmar hoppas vi kunna genomföra. I vilken form har vi ännu ej kommit fram till. Gärna då i samverkan med restaurangen.

Vara behjälplig i av klubb eller distrikt anordnade Öppet Hus dagar.

Vi är som sagt en mycket nystartad kommitté, så vi söker oss fortfarande fram var vi bäst kan göra vår insats. Dessutom behöver vi också söka efter fler medlemmar i kommittén om vi skall hinna med och orka en verksamhet för alla våra medlemmar på bredden.

För Medlemskom.  Susanne Olofsson