Juniorträning

Juniorträning

Juniorträning 2018

Miniorer 5 – ca 9 år: 12 träningstillfällen söndagar kl 10-11 under perioderna 29/4 – 17/6 samt 2/9 – 23/9. Pris: 1195 kr. Samling på korthålsbanan om inte annat meddelas. Nybörjare får första året låna golfklubbor gratis under säsongen. Förlorad eller förstörd klubba ersätts med 150 kr.

Juniorer fom. ca 9 år: 16 träningstillfällen måndagar, tisdagar och torsdagar under perioderna 23/4 – 14/6 samt 6/8 – 27/9. Samling vid driving range. 50 minuters träningspass. Gruppindelning (mot grönt kort, mot officiellt handicap, träning och tävling) och tider anpassas till inkomna anmälningar. Pris: 1595 kr samt medlemsavgift, se hemsidan.

Dessutom kommer tillfälle till spel på våra banor i närvaro av coacher att finnas söndagar kl 11 under perioderna 29/4 – 17/6 samt 2/9 – 23/9. I övrigt ber vi att få hänvisa till verksamhetsplanen 2018.

 

Regler vid betalning, avbokning, återbetalning och ändrade planer för juniorträningen

 • Förtryckta inbetalningskort utdelas vid första träningstillfället till alla anmälda.
 • Inbetalning av tränings- och medlemsavgifter görs senast veckan efter att träningen börjat för säsongen.
 • Avbokning med återbetalning medges för anmäld deltagare innan tredje träningstillfället med en kvarhållen administrativ avgift av 200 kr. Avbokningen ska göras till Lerjedalensjuniorer@gmail.com med uppgifter om kontoinnehavare, bank, clearingnummer och konto.
 • Frånvaro av annan anledning medger ingen kompensation.
 • Om träningen måste ställas in meddelas detta på vår Facebookgrupp ’Lerjedalens Juniorer’ och email. Träningen ställs inte in vid dåligt väder men exempelvis om ledaren är sjuk. Ett nytt träningstillfälle kommer då att planeras in efter den sista schemalagda lektionen.
 • Klubben förbehåller sig rätten att ändra på träningsgrupperna och gällande planering samt byta ledare om det bedöms vara påkallat. Detta kommer att informeras på Facebookgruppen ’Lerjedalens Juniorer’ och email Lerjedalensjuniorer@gmail.com.

Vanliga frågor:

 • Vad krävs för att få handicap: Man har handicap när man klarat av Västgötabanans hål på 45 slag eller bättre med inlämnat scorekort undertecknat av markör. Man måste dessutom vara medlem i Lerjedalens Golfklubb. Man får då handicap 54.
 • Vad krävs för att få grönt kort: Att man har handicap 54 och fått alla hemuppgifter i Svenska Golfförbundets bok Golfäventyret godkända av klubbens Pro.
 • Vad krävs för att sänka sitt handicap under hcp 54: Att man får mer än 18 poäng när man gått minst 9 hål på klubbens 9-håls eller 18 hålsbana från valfri tee. Ronden får inte avbrytas när man fått ’tillräckligt’ många poäng utan måste spelas efter en förutbestämd plan. Scorekort ska lämnas in på kansliet undertecknat av markör med officiellt handicap.

På vilka banor får juniorerna spela:

 • Den som inte har handicap får bara spela på klubbens korthålsbana. Detta är gratis om man deltar i träningsverksamheten och annars får man betala greenfee i receptionen.
 • Den junior som har handicap får spela på klubbens samtliga banor och dessutom på ett flertal andra klubbar i Göteborgsdistriktet utan kostnad.
 • Tips att köpa golfutrustning: Vi rekommenderar att ni rådfrågar klubbens Pro i samband att utrustning (tex. klubbor, bag, vagn och kläder) ska köpas. Detta så att utrustningen passar ditt spel, teknik, kroppsbyggnad, ambitionsnivå och behov.
 • Försäkringsskydd: Alla juniorer som deltar i klubbens organiserade verksamhet omfattas av Svenska Golfförbundets ansvars- och olycksfallsförsäkring. För mer information, klicka här.
 • Rangebollar: Alla juniorer som är fullbetalande medlemmar har ett rangekort som ger tillgång till obegränsat antal övningsbollar. Övriga juniorer som är knutna till träningsverksamheten kan för 100 kr köpa ett rangekort på receptionen som ger 300 bollar. Observera att övningsbollarna endast får användas på rangen och inte när man övar närspel då egna bollar måste användas. Dom får givetvis inte heller användas vid spel på våra banor.
 • Borttappat/upphittat: Lämnas i lådan bredvid greenfee-automaten.

Vart ska jag vända mig om jag har andra frågor:

 • Klubbens reception och kansli: 031 943083 alt. info@lerjedalen.se.
 • Klubbens Pro James Nelson. james@lerjedalen.se och 0768 936153.
 • Någon av medlemmarna i juniorkommittén. Se kontaktuppgifter ovan.
 • Klubbens hemsida: www.lerjedalen.se.

ANMÄLNINGSFORMULÄR, KLICKA HÄR.

 


Juniorträning kalender, klicka här.