100-banan – Spelprov för juniorernas Grönt Kort

100-banan – Spelprov för juniorernas Grönt Kort

100-banan - Juniorernas spelprov för grönt kort

För att få Grönt Kort kräver vi av juniorerna på Lerjedalens GK

1. godkända baskunskaper i golfvett.
2. godkända baskunskaper i golfens regler.
3. en fadderrunda med medlem i junior- eller utbildningskommittén.
4. samt avklarat spelprov på Västgötabanan eller Inneslingan

Spelprovet på Västgötabanan, som för närvarande innebär att man ska gå på 45 slag från ordinarie tee,  har visat sig mycket svårt att klara beroende på de många hindren och banans längd.

SGF rekommenderar att spelprovet ska utföras på en sk 100-bana dvs en bana som är totalt ca 600 m och består av 9 hål på mellan 40 och 100 m. De flesta 100-banorna har dessutom inte till närmelsevis så många hinder som Västgötabanan och man räknar högst 7 slag på hål under 75 m och högst 8 slag på hål som är 75 m och längre. För godkänt prov rekommenderas att man ska klara banan på 45 slag.

Nya utslagsplatser på Västgötabanan.

Vi har därför skapat en 100-bana genom att sätta upp 5 nya framflyttade utslagsplatser på Västgötabanan så att den blir ca 600 m och så att man dessutom förenklar en del hinder. Västgöta-banans befintliga utslagsplatser kommer naturligtvis inte att flyttas utan finns kvar och 4 av dem ingår alltså i 100-banan. Banans hål kommer då att bli

Hål

Västgötabanan i sin nuvarande sträckning

100 banan

Kommentar

1

75 m

50 m

Det blir lättare att undvika att hamna i diket

2

110 m

110 m

Inte framflyttad tee

3

100 m

65 m

Möjligheten att klara vattenhindret underlättas

4

75 m

75 m

Inte framflyttad tee

5

65 m

65 m

Inte framflyttad tee

6

120 m

60 m

Ravinen tas ur spel

7

105 m

60 m

Lättare att komma över diket

8

90 m

60 m

Möjligheten att klara diket och fairwaybunken underlättas

9

60 m

60 m

Inte framflyttad tee

Totalt

800 m

605 m

 

 

Utmärkning

100 banans utslagsplatser utmärkes tills vidare med gula markeringsvippor.

I jämnhöjd med vipporna placeras 2 gula markeringsplattor som visar teens gränser. Man spelar från gräsunderlag och placerar bollen – peggad eller opeggad – mellan och strax bakom markeringsplattorna. Vi försöker att hålla utslagsplatsernafinklippta. Vipporna placeras så att de inte påverkar det dagliga klipparbetet.

Regler pliktområden

Enligt SGF:s regler ska man räkna max 8 slag på hål 2 och 4 och max 7 slag på de övriga hålen.
Alla dräneringsdiken är röda pliktområden. Hamnar man i ett dräneringsdike och inte vill/kan spela bollen därifrån gäller dropp bakom hindret med ett slags plikt. Den lokalaregel vi tidigare haft för spelprovet för grönt kort att man fått droppa bollen utan plikt har alltså tagits bort.

Det är out-of-bounds längs högersidan på hål 1, 2 och 3 samt bakom hål 3 och 4.
Det är rött pliktområde till höger om hål 6, 7, 8 och 9 samt till höger om green på hål 3.
Vattenhindret på hål 3 och 4 är rött pliktområde trots att de gula markeringarna finns kvar.

Markör och scorekort

För att få grönt kort krävs att banan klaras på 45 slag och att scorekort inlämnas på kansliet signerat av markör med officiellt handicap. För närvarande finns inte några speciella scorekort för 100-banan så man kan använda korten för Västgötabanan.