Junior

Junior

Juniorverksamhet 2020

Med vår verksamhet strävar vi efter att trevliga former lägga grunden till ett livslångt golfintresse. Vi värnar om våra juniorer på ett sätt som sporrar dem att utveckla sin spelskicklighet och uppleva teamkänsla.

Verksamheten omfattar träning, tävling och övriga aktiviteter som exempelvis läger. I nybörjargrupperna från ca 6 år och uppåt låter vi barnen på ett lekfullt sätt pröva på golf och lägger en grund för fortsatt utveckling. Juniorer med grundkunskaper erbjuds träning med mål att få grönt kort och officiellt handicap vilket öppnar för spel och tävlande på fullstora golfbanor. Därutöver erbjuder vi träning på högre nivå för dem som vill förfina sitt spel ytterligare och tävla i arrangemang anordnade i Svenska Golfförbundets och Göteborgs Golfförbunds regi.

Vi har dessutom ambitionen att lära juniorerna golfens regler, hur man uppträder på en golfbana och olika spelformer. Inte minst vill vi ha ett utbyte med andra klubbar genom att spela på deras banor och med/mot deras juniorer.

Juniorkommitténs ledarresurser är begränsade. Därför måste juniorernas föräldrar engageras för att genomföra års program. Framför allt är det viktigt att föräldrarna vid sidan av de schemalagda träningstillfällena i mån av möjlighet uppmuntrar och medverkar till träning och spel ute på våra banor.

Vi kommer bland annat att genomföra teknikträning direkt anpassad till Short Game Tour. Vi kommer att uppmuntra och hjälpa juniorerna att delta i individuella tävlingar såsom Short Game Tour och Teen Tour och att skapa ett lag till Göteborg Golf Cup.

Rekryteringen av nybörjare kommer i första hand att genomföras i skolorna i klubbens närområde och skollovsaktiviteter som Angereds Street Games. Juniorkommittén ställer även upp vid besök av skolklasser som kommer för att pröva på golf eller fotgolf.
Vi vill speciellt slå vakt om golftjejerna med riktade aktiviteter på klubben och även i GGF:s regi och verka för att juniorerna får en träffpunkt på klubben.