Junior

Junior

Verksamhetsplan 2019

Bakgrund

I Sverige har golfen utvecklats till en breddsport som utövas i alla åldersskikt och av alla befolkningskategorier. Lerjedalens Golfklubb är en aktiv kraft inom det framväxande Golf Sverige såväl på det idrottsliga som sociala planet. Till Lerjedalens Golfklubb som ligger i Göteborgs förort, cirka 20 minuter från centrum, är alla välkomna. Vi har en härlig gemenskap alla medlemmar sinsemellan, vi hjälper varandra, har kul och spelar tillsammans på banan.

Verksamhetsbeskrivning

Med vår verksamhet strävar vi efter att bygga gemenskap och ha roligt. Våra juniorer är klubbens framtid och vi värnar om dem på ett sätt som sporrar dem till att utveckla sitt spel och uppleva gemenskap i grupp. Vi hoppas genom detta skapa ett livslångt intresse med både idrottsliga och sociala värden. Verksamheten är uppdelad på träning, tävling och övriga aktiviteter – främst läger.

Träning:

Av klubbens ca 100 juniorer deltar för närvarande cirka 18 stycken i åldrarna 5 – 21 år. Träningen bedrivs i ett antal grupper som är som bildats utgående från ålder, färdighet och ambitionsnivå med följande indelning:

  • Tävling: juniorer som har officiellt handikapp och/eller deltar i tävlingssammanhang. De tränar med vår pro. 16 tillfällen 2018.
  • Mot Officiellt Handikapp: juniorer som innehar grönt kort och är på väg mot officiellt handikapp. De tränar med vår pro. 16 tillfällen 2018.
  • Mot grönt kort: juniorer mellan som strävar efter att ta grönt kort. De tränar med vår pro. 16 tillfällen 2018.
  • Golfkul: juniorer mellan 5 – 9 år där fokus ligger på att leka fram ett golfintresse och utveckla kamratskap. Vi arbetar bland annat med Nya golfäventyret (SGF 2014) och Shortgolf. Dessa grupper tränar under ledning av våra juniorledare med stöd av föräldragruppen. 12 tillfällen 2018.
  • Handigolf: är avsett för juniorer med funktionsnedsättning där träningen anpassas efter individuella behov.

Vi erbjuder våra nybörjare att låna en första uppsättning klubbor alternativt att köpa ett klubbset med bag till mycket förmånligt pris. För de yngre juniorerna medverkar föräldrar på träningen för att hjälpa ledarna med säkerheten. Stöd och medverkan behövs även från de äldre juniorernas föräldrar.

Tävling:

I golf är tävlingsmomentet av central betydelse för spelarens utveckling. Det genererar gott kamratskap och ger möjlighet att göra nya bekantskaper och erfarenheten av att spela på andra banor. Till förfogande har vi på Lerjedalen både en 18-hålsbana och en 9-hålsbana och dessutom en korthålsbana (60 – 120 m långa hål). Genom att arrangera små enkla tävlingar försöker vi avdramatisera tävlingsmomentet och lära våra juniorer hur man genomför en golfrond och prövar på olika tävlingsformer i lag och individuellt.

Vi anordnar dels interna tävlingar som exempelvis Skandia Cup och Eclectic Tour men deltar även i distrikts- och regionala tävlingar som exempelvis Short Game Tour och Göteborg Golf Cup. För mer information: Se vår hemsida.

Juniorerna och juniorkommittén arrangerar dessutom tillsammans en seniortävling under sommaren för att lära ut de olika arbetsuppgifterna vid planering och genomförande av en officiell golftävling.

Läger:

Som ett komplement till de schemalagda träningstillfällena avslutas vårterminen med Lerjedalens Sommarläger under veckan före midsommar. Deltagarna får tillfälle till fördjupad träning kombinerat med Skandia Cup-tävlingar på våra 3 banor. Dels spelas en kvaltävling (scratch) på 18 hålsbanan och dels spelas en klubbtävling (med max hcp 54) på 9-hålsbanan. På korthålsbanan spelas närspelstävling och lekfulla inslag som golfbrännboll och fot(bolls)golf tex.

Höstsäsongen avslutas med utflykt till annan klubb alternativt ett höstläger.

Värdegrund

Juniorverksamhetens ledord lyder: Det ska va kul.

Det kan vi uppnå genom engagemang och sammanhållning från ledare, ungdomar och föräldrar vilket skapar den nödvändiga tryggheten och glädjen.

Vi uppmuntrar våra juniorer att våga testa och upptäcka glädjen i vår sport. Vi ger beröm och sporrar när det är befogat medan vi stödjer och försöker korrigera sånt som vi bedömer måste förbättras. Genom att känna sig accepterad för den man är och känna delaktighet i gruppen kan trygghet skapas. Genom vår klubbkänsla skapas välkomnande kontaktytor för hela familjen.

Vi bemöter direkt tendenser till mobbning och droger som absolut inte tolereras inom golfen. I förekommande fall kommer detta genast att hanteras i samråd med föräldrarna.

Mål och Framtidssyn

Primärt vill vi ge våra ungdomar en god grund för att utveckla sitt golfspel genom bra träning och stimulans att delta i tävlingsverksamhet. Vi hoppas genom detta skapa ett livslångt intresse med både idrottsliga och sociala värden. Vår värdegrund och den golfetikett som vi lär ut syftar till att skapa ärliga, sympatiska och ansvarstagande barn och ungdomar.

Vårt långsiktiga mål är att bibehålla och kontinuerligt förbättra juniorverksamheten i såväl kvantitativt som kvalitativt hänseende. Våra viktigaste resurser är våra engagerade ledare, föräldrar och medlemmar samt inte minst våra juniorer. Vi erbjuder våra juniorer bra spel-  och träningsmöjligheter. Träningen omfattar alla golfens delar och vi har tre olika banor att spela på. Detta menar vi är bra förutsättningar för att lyckas med vårt mål.

E-post: lerjedalensjuniorer@gmail.com