Idrottskommitté

Idrottskommitté

Idrottskommittén 2018

Namn UppdragMobil 
PeterÖrtendahlOrdförande0705-314848peter.ortendahl@gmail.com
RosemarieÅkerdahlSekreterare0707-536563rosemarie.akerdahl@gmail.com
RogerFredmanTävlingsansv.0705-868921roger.fredman.rf@gmail.com
WillgodtBokhedeUtbildningsansv.0702-471830wbokhede@gmail.com
AgnetaKarmyrGIT-sakkunnig0706-701165agnetakarmyr@gmail.com
SusanneSkånbergDamkommittén0702-349217golfskanis@gmail.com
KenthGustavssonSeniorkommittén0707-500144kenth.gustavsson@hotmail.com
HampusSteénElitkommittén0739-600376hampus.steen@oneoak.se
TommyJohnssonJuniorkommittén0706-049845boklov68.golf@gmail.com
Jan-OveBorgOnsdagsgolfen0725-021817jan-ove.borg@telia.com

Verksamhetsplan 2018 – Idrottskommittén

Idrottskommittén består f.n. av åtta personer. Kommittén har ett övergripande ansvar för all idrottslig verksamhet inom klubben.

Idrottskommittén skall skapa ett intressant och varierande tävlingsprogram som attraherar så många medlemmar och gäster som möjligt. Målet är att arrangera olika sorters tävlingar dels för den breda medlemsskaran dels för eliten. Tävlingarna syftar också till att skapa social gemenskap och klubbkänsla över generationsgränserna. Vidare skall kommittén tillsammans med klubbens pro verka för att träningsverksamheten för de seriespelande lagen och junior-erna utvecklas.

Målet för 2018 är dessutom att en representant för herrelitlaget skall ingå i idrottskommittén. För att därmed skapa bättre förutsättningar för elitlagets verksamhet. Idrottskommittén åstad-kommer ovanstående genom att

 • I egen regi tillsammans med sponsorer arrangera ett brett utbud av tävlingar
 • Arrangera de tävlingar som tilldelas klubben av bl. a. SGF och GGF
 • Se till att det finns tävlingsledare och övriga funktionärer till alla tävlingar genom att bl. a. ta hjälp från andra kommittéer och frivilliga medlemmar
 • Rekrytera och utbilda minst ytterligare tre tävlingsledare
 • Utbilda erforderligt antal personer i de olika tävlingsfunktionerna
 • Marknadsföra tävlingarna i god tid
 • Använda anslagstavlor, mailutskick och hemsida för information om tävlingarna
 • Samarbeta med andra klubbars motsvarande kommittéer vid gemensamma möten i GGF regi
 • Genomföra lagledarmöten
 • Kontinuerligt se över gällande lokala regler och övriga bestämmelser för tävlingsverk-samheten
 • Hålla Manualen för tävlingsledare uppdaterad

För Idrottskommittén  Peter Örtendahl