Handigolf

Handigolf

Handigolf på Lerjedalen GK.

Sedan 1996 är golf för personer med funktionsnedsättning, handigolf, integrerad i Svenska Golfförbundets ordinarie verksamhet och målsättningen med verksamheten har på många sätt införlivats. Lerjedalens klubbhus och övningsytor i anslutning till detta har gjorts tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Klubben arbetar fortlöpande vidare med att skapa förutsättningar att erbjuda funktionsnedsatta spelare en bättre möjlighet att välja golf som sin idrott för rekreation och fritidssysselsättning.

Handigolfen är idag indelad i två kategorier: synskadade samt fysisk funktionsnedsättning (kategori 1) och intellektuell/psykisk funktionsnedsättning (kategori 2). Handigolf har en riksomfattande tävlingstour samt landslag eller utvecklingslandslag inom de båda kategorierna och som skapar en morot för dem som vill satsa på sin idrott. Dessutom finns ett europeiskt tävlingsutbud för såväl bredd som elit

Träningsgrupper

Sedan april 2017 har Lerjedalens GK kunnat erbjuda golfträning till juniorer som har behövt extra hjälp. Gruppen har tränat golf tillsammans 16 gånger under året och har utvecklat slag och har haft väldigt kul tillsammans.

Om du är vuxen och vill träna golf antingen i grupp eller privat kontakta våran Pro james@lerjedalen.se för mer information.

För mer information om Handigolf, klicka här.

För mer information om Parasport, Göteborg, klicka här.