Dubbelmedlemskap 2020

Dubbelmedlemskap 2020

Ansökan om dubbelmedlemskap lämnas till klubbens kansli. Uppfyller ni kriterierna enl. nedan erhåller ni samma förmåner som en fulltidsmedlem.

Dock ingår ej möjligheten att teckna Plusmedlemskap i denna medlemsform.

Kriterier som ska uppfyllas är:
Fullvärdigt medlemskap i en svensk golfklubb.
Värdet på medlemskapet ska uppgå till minst 5.000 kr.