Blåmedlem

Blåmedlem

Rätt till spel på Blå slingan (9-hålsbanan) och Västgötabanan (korthålsbanan)

Vid spel på 18-hålsbanan betalas halv greenfee
Rätt att ta med 1-3 gäster till reducerad greenfee
Rätt att ta med en gäst fritt på korthålsbanan per dag
Rätt att delta i klubbtävlingar (halv tävlingsgreenfee vid tävling på 18-hålsbanan)
Medlemskap i Svenska Golfförbundet
Tidningen Svensk Golf (gäller bosatta i Sverige) och GöteborgsGolfaren
*Städavgift tillkommer med 300 kronor. Närvaro vid vårstädningen ger 1 greenfee-biljett.

Som medlem i Lerjedalens Gk kan ni välja till fria rangebollar för 500kr/år.