klubben

klubben

Kommande evenemang

29/10 2018

Kallelse höstmöte 2018

Måndagen den 29 oktober.

Klockan 18.00 – Klubbhuset

Motioner som behandlas under §8 skall vara styrelsen tillhanda senast 1 oktober. Handlingar till mötet kommer 1 vecka före mötet att läggas ut på vår hemsida (under medlemssidorna), samt i begränsad omfattning finnas i kansliet i pappersform.

För mer information på medlemssidor klicka här.

Använd golf-id och lösenord för att logga in.