Nyheter

Träning på rangen medan det råder självplock

Pga att rangen fortfarande är så pass blöt att vi inte kan plocka bollar med traktor är det nödvändigt med självplock. För att det ska fungera praktiskt avsätter vi 10min varje hel och halv timme för bollplockning. Vänligen respektera tiderna så att ingen oavsiktligt träffas medan de plockar bollar.

Hälsningar

Banpersonalen