Nyheter

Göteborgs Golfförbundets Nyhetsbrev juni

GGFs Nyhetsbrev juni 2020

Hej alla Golfvänner!
De flesta golfare är, i jämförelse med andra idrottsutövare, förskonade i dessa Coronatider då vi trots alla restriktioner och förhållningsregler kan utöva vår sport och hobby.

Jag vill verkligen berömma er alla för att ni följt förmaningar och rekommendationer för att undvika smittorisker – det visar på stort ansvar, men också att ni tagit riskerna på stort allvar. Golfen gavs ett stort förtroende och golfen tog ansvar – tack för din medverkan.

Sverige lättar nu något på restriktionerna och från den 1 juli 2020 kommer Göteborgsdistriktet att återuppta vår tävlingsverksamhet. Vi planerar att starta upp seriespelen och en del övriga distriktstävlingar. Samtidigt får också våra klubbar möjlighet att anordna tävlingar och jag vet att en hel del planeringsarbete redan påbörjats.
OBS – faran är inte över!

Det kommer självfallet att ställas stora krav på individen, klubben och distriktet att leva upp till tävlingsbestämmelserna samt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet ställt upp.

Gå gärna in på golf.se (Corona riktlinjer för golfspel) där du kan läsa om vad som gäller och därmed hjälpa oss samt klubben så att vi kan genomföra tävlingar och spel på ett tillförlitligt sätt.

Några saker vill jag särskilt trycka på
• Golfklubb och Distriktsförbund ska noga överväga riskerna med att arrangera tävling.
• Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att
omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.
• Folkhälsomyndighetens rekommendationer om riskgruppers deltagande i tävlingar skall självfallet beaktas
• Förbud mot sammankomster med över 50 deltagare gäller fortfarande.
• Håll avstånd och undvik trängsel.

Tidningen GöteborgsGolfaren kommer av ekonomiska skäl inte ut med sitt planerade juninummer. Tidningen är helt annonsfinansierad och i rådande tider har intresset för att annonsera minskat radikalt. Vi hoppas dock kunna komma ut med tidningen i höst.

Vi uppdaterar löpande om distriktets aktiviteter och nuläge på vår hemsida www.ggf.nu
Nu önskar jag alla distriktets golfare och klubbar en härlig Golfsommar!

Richard Norling
Ordförande, Göteborgs Golfförbund

Gamla Boråsvägen 25 Tel: 031-40 62 40 Bankgiro: 325-3556 412 76 Göteborg E-post: info@ggf.nu Org nr: 85 72 03-2202

Fastighets AB Keron sponsrar Lerjedalens

Välkommen Fastighets AB Keron till Lerjedalens GK! Fastighets AB Keron är vår nyaste sponsor på klubben.
Läs mer om dem på www. keron.se

Läs mer om sponsorpaket här.

Kom Igång Golf

Begränsning av fritt gästspel för juniorer

Lerjedalens GK är ansluten till Göteborg Golfförbunds grupp av klubbar som kommit överens om att tillåta gratis spel för juniorerna. På grund av rådande höga belastning på många banor påminner GGF nu att denna överenskommelse inte gäller som en obegränsad rättighet och att man ska kontakta klubben för att försäkra sig om förmånen kan utnyttjas vid önskad tid.

För att läsa mer om detta, klicka här.
Där finns också information vilka klubbar som omfattas.

Johan Wanngård
Lerjedalens Juniorer

Arbetsdagen 18 april framflyttad.

Pga av rådande läge i samhället och coronapandemi har bankommittén beslutat att skjuta på vårens arbetsdag till efter sommaren, beslutet har tagits i linje med de riktlinjer bl.a RF ställer på idrottssammankomster.

Vi återkommer med nytt datum när arbetsdagen kan genomföras utifrån hur coronapandemin utvecklas och vilka råd folkhälsomyndigheten och RF/Sv. Golfförbundet ger där en arbetsdag skulle kunna genomföras på ett säkert sätt för oss medlemmar och våra anställda.

//Bankommittén

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19 (20-04-03)

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas.

Flaggstången

Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

Hålkopparna är vända, varför bara en liten del av bollen går ner under hålkanten. Den är därmed hålad, helt i linje med dom nya reglerna.

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas. Därför har också banpersonalen plockat in alla krattor. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Styrelsen Ler Gk

Bridgeklubben inställd!

Bridgeklubben är tyvärr inställd tillsvidare

MVH
Kansliet

Handlingar till vårmötet

Handlingar till mötet finns tillgänglig för alla medlemmar under medlemsinloggning. Klicka här för att kommer dit.

Inställt årsmöte den 30 mars

Styrelsen har vid sitt senaste sammanträde den 16 mars tagit del av och diskuterat de direktiv som SGF gett ut med anledning av coronaviruset.

En enhällig styrelse beslutade att vårt årsmöte den 30 mars skjutes på framtiden. Ny kallelse kommer att sändas ut i god tid.

Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, under medlemsinloggning, från den 23 mars. 

Nedan följer ett utdrag från SGFs rekommendation.

Wille Bokhede

Ordf.

Utdrag från SGF

Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har Förbundsstyrelsen utarbetat följande råd och riktlinjer för SGF, GDF och golfklubbar/golfbolag.

1. Golfklubbarnas vår årsmöten

SGF rekommenderar golfklubbarna att överväga om vår årsmötena kan genomföras enligt plan eller bör skjutas upp och därvid beakta följande:
Golfklubbens styrelse kan besluta att skjuta upp vår årsmötet till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

a)  den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset, och
b)  eventuella val till styrelse eller revisor,
c)  fastställande av avgifter, investeringsbeslut eller budget för 2020, och
d)  andra väsentliga och tidskritiska beslut (propositioner eller motioner) för verksamheten 2020.

Om styrelsen efter en värdering av punkterna a-d ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se mer under punkten 5) finner att mötet ska skjutas upp, måste medlemmarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). Styrelsen ska därefter kalla till ett nytt årsmöte vid senare tidpunkt under våren. ———————————-

Viktig information angående Seniorernas årsmöte

Seniorernas årsmöte den 31/3 har blivit inställt

Vi återkommer med tävlingsprogrammet för året vid senare tillfälle

Hälsningar
Seniorkommittén