Nyheter

Höstmöte handlingar 2017

Datum: Måndagen den 23 oktober
Klockan: 18.00
Plats: Klubbhuset

Höstmöte handlingarna finns på medlemssidan under fliken klubben eller klicka här. Logga in med golf-id och lösenord så kan du läsa handlingarna.

Kallelse till Lerjedalen Gks Höstmöte 2017

Datum: Måndagen den 23 oktober Klockan: 18.00 Plats: Klubbhuset
Styrelsens förslag till dagordning
1. Höstmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2018.
8. Behandling av styrelsens och röstberättigade medlemmars förslag och motioner, som inkommit till styrelsen senast den 25 september
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas
Handlingar finns i begränsad upplaga tillgängliga i klubbhuset från måndagen den 16 oktober. Finns också från detta datum under Medlemsinloggning på vår hemsida.
Efter mötet följer en informations- och frågestund.
Välkomna önskar
Lerjedalens styrelse

Bridgeklubb: Den 3:e oktober kl.10-14.

Förra året bildade Lerjedalen GK en bridgeklubb. Snart kommer bridgeklubben träffas igen varje tisdag kl.10-14 i klubbens konferensrum från och med tisdagen den 3:e oktober. Om du är intresserad att delta och vill ha mer information kontakta Rudi Knutsson via e-post rudi1352@live.se eller ring 0729-036898.

Inga bridge förkunskaper behövs. Välkommen!

Höstmötet 2017

Datum:    Måndagen den 23 oktober
Klockan:  18.00
Plats:       Klubbhuset

Sista dagen för inlämning av motioner är måndagen den 25 september.

Golfens Dag

Stort tack till alla som deltog och hjälpte till på Golfens Dag. Vi hade många besökare ung som äldre, fick flera medlemmar och flera som anmälde sig till Grönt kort kurser.

 

Putt tävlingens stolta vinnarna.

Plustouren 2017

Nu ligger anmälan öppen via länken nedan till Plustourtävlingen som kommer att spelas på våra plusklubbar. Första tävlingen spelas på stora Lundby GK 21 maj och avslutas på Torslanda med shotgun 11 Juni. Läs mer via länken nedan.

Info Plustouren 2017

Anmälan Plustouren 2017

Vi hälsar vår nya samarbetspartner Nordic Wellness välkommen till Lerjedalen

Nu får alla Lerjedalens medlemmar 25% rabatt på NW träningskort. Läs mer här.

Nytt greenfeesamarbete med Dagsholm GK, Emmaboda GK och Eskilstuna GK

Nu kan Lerjedalens GK medlemmar spela för halv ordinarie greenfee på Dagsholm GK,  Eskilstuna GK och Emmaboda GK under hela säsongen 2017, (gäller ej tävlingsgreenfee).

Taket på klubbhuset byts ut.

Nu pågår arbetet på taket som beräknas ta cirka två par veckor.

 

 

Följ lerjedalensgolfklubb på Instagram

Klicka på Instagram ikon längst ner på sidan så kan du med följa Lerjedalen på Instagram eller klicka här.