Nyheter

Bridgeklubben inställd!

Bridgeklubben är tyvärr inställd tillsvidare

MVH
Kansliet

Handlingar till vårmötet

Handlingar till mötet finns tillgänglig för alla medlemmar under medlemsinloggning. Klicka här för att kommer dit.

Inställt årsmöte den 30 mars

Styrelsen har vid sitt senaste sammanträde den 16 mars tagit del av och diskuterat de direktiv som SGF gett ut med anledning av coronaviruset.

En enhällig styrelse beslutade att vårt årsmöte den 30 mars skjutes på framtiden. Ny kallelse kommer att sändas ut i god tid.

Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, under medlemsinloggning, från den 23 mars. 

Nedan följer ett utdrag från SGFs rekommendation.

Wille Bokhede

Ordf.

Utdrag från SGF

Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har Förbundsstyrelsen utarbetat följande råd och riktlinjer för SGF, GDF och golfklubbar/golfbolag.

1. Golfklubbarnas vår årsmöten

SGF rekommenderar golfklubbarna att överväga om vår årsmötena kan genomföras enligt plan eller bör skjutas upp och därvid beakta följande:
Golfklubbens styrelse kan besluta att skjuta upp vår årsmötet till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

a)  den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset, och
b)  eventuella val till styrelse eller revisor,
c)  fastställande av avgifter, investeringsbeslut eller budget för 2020, och
d)  andra väsentliga och tidskritiska beslut (propositioner eller motioner) för verksamheten 2020.

Om styrelsen efter en värdering av punkterna a-d ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se mer under punkten 5) finner att mötet ska skjutas upp, måste medlemmarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). Styrelsen ska därefter kalla till ett nytt årsmöte vid senare tidpunkt under våren. ———————————-

Viktig information angående Seniorernas årsmöte

Seniorernas årsmöte den 31/3 har blivit inställt

Vi återkommer med tävlingsprogrammet för året vid senare tillfälle

Hälsningar
Seniorkommittén

Skador efter vildsvin

Måndagsgruppen 16 mars kl. 09:00

Som väl många vet gjorde jag ett försök att lämna ifrån mig ansvaret för måndagsgruppen.
Konstigt nog blev det ingen rusning efter uppdraget – så därav orsaken till att jag återigen hör av mig!
Eftersom vildsvinen förstört stora ytor på dels korthålsbanan och även delar av greenområdet på hål 4 så hoppas vi (Stig och jag) att få ihop ett gäng som, rustade med krattor och sand/gräsfrö, lagar skadorna på fairways och greenområdena.
Finns väl inga garantier att vildsvinen inte kommer tillbaka och förstör mer, men det är värt ett försök tycker vi.
Eftersom det är ett tidsödande jobb och Johan/Jonas/Daniel har andra viktiga jobb att utföra, tänkte vi att vi kan väl hjälpa dom med detta. Det gynnar ju oss också när vi börjar spela på banan om ett tag.
MÅNDAG 16 MARS, KL 09.00, träffas vi på parkeringen och jobbar i några timmar med ovanstående.
Alla som har funderingar på att komma, snälla hör av er till mig, så jag kan fixa fika till alla.
Hälsningar Kerstin o Stig,

Kerstin 0739 24 25 27
stickkerstin@gmail.com

Kallelse till Vårmöte 2020

Datum: Måndag den 30 mars 2020
Klockan: 18.00
Plats: Klubbhuset
Styrelsens förslag till dagordning för Vårmöte 2020

 • Vårmötet öppnas
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av föredragningslista
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
  protokollet
 • Behandling av styrelsens och röstberättigande medlemmars förslag och motioner som
  inkommit styrelsen tillhanda senast den 2 mars
 • Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2019
 • Årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för 2019
 • Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhets-
  och räkenskapsåret 2019
 • Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott för den tid revisionen avser
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Val av
  – klubbens ordförande för en tid av 1 år
  – tre ledamöter för en tid av 2 år
  – tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  – två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
  – tre ledamöter i valberedningen för 1 år, av vilka en ska utses till ordförande
 • Övriga frågor (information och diskussion)
 • Vårmötet avslutas

Handlingar i begränsad upplaga till vårmötet kan avhämtas i klubbhuset från och med mån. den 23 mars. Kommer också att finnas från detta datum på hemsidan (under medlems-inloggning).

Kaffe o bulle serveras från 17.30

Tack Rola – Välkommen Linda

Rola har varit hos oss i kansliet de senaste åren och har gjort ett fantastiskt jobb som vi på klubben är väldigt tacksamma för. Tack Rola och lycka till i framtiden.

Linda Behmer är den nya spindeln i nätet på klubbens kansli från och med den 4 mars Hon kommer närmast från Stora Lundby där hon arbetat ett antal år, senast som vikarie för den ordinarie kanslisten som varit barnledig.

Ni kommer att träffa henne på klubben och få hjälp med alla kanslifrågor samt få bra råd i shopen. Hon är också en mycket duktig golfspelare, något vi hoppas klubben kan få ta del av.

Alla anställda, styrelse och medlemmar sänder slutligen en avgångskram till Rola och en välkomst-kram till Linda.

/Styrelsen

Peter Stroh vinner ”värva en ny medlem” tävlingen

Stort grattis till Peter Stroh som värvade en ny medlem 2019 och vann 6st presentkort med övernattning och golf på Lydinge Resort.
Snart kommer en ny tävling 2020! Värva så många nya medlemmar till Lerjedalens då ökar chanserna att du också vinner ett golfpaket.

Gå försiktigt på parkeringen. Det kan vara halt.

Parkeringen saltas på morgonarna men det kan vara halt. Gå försiktigt!

Världshandicap 2020

Den 1 mars 2020 införs nya handicap regler i Sverige. Lerjedalens GK kommer att hålla utbildningar till medlemmar som vill veta mer om detta.

Här får du fakta om hur det fungerar, vad det innebär för dig och svar på vanliga frågor.

Golfen har sedan länge haft globala regler när det gäller golfspel, utrustning och amatörer. Men när det gäller handicapreglerna har det funnits sex olika regelverk.

Med start 2020 kommer de att ersättas av ett nytt, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. Systemet kallas World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet på svenska. Sverige går över till det nya systemet 1 mars 2020.

Läs mer på här eller läs vidare om grundarna och fördelarna med detta system.

Grunderna i världshandicapsystemet
Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).

Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Några av fördelarna
Mer rättvisande. Världshandicapens snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på din allra bästa förmåga.

Kortare ronder. I världshandicapsystemet får alla golfare registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

Globalt. Med ett världshandicapsystem blir din handicap jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.