Nyheter

Göteborgs Golfförbundets Nyhetsbrev juni

GGFs Nyhetsbrev juni 2020

Hej alla Golfvänner!
De flesta golfare är, i jämförelse med andra idrottsutövare, förskonade i dessa Coronatider då vi trots alla restriktioner och förhållningsregler kan utöva vår sport och hobby.

Jag vill verkligen berömma er alla för att ni följt förmaningar och rekommendationer för att undvika smittorisker – det visar på stort ansvar, men också att ni tagit riskerna på stort allvar. Golfen gavs ett stort förtroende och golfen tog ansvar – tack för din medverkan.

Sverige lättar nu något på restriktionerna och från den 1 juli 2020 kommer Göteborgsdistriktet att återuppta vår tävlingsverksamhet. Vi planerar att starta upp seriespelen och en del övriga distriktstävlingar. Samtidigt får också våra klubbar möjlighet att anordna tävlingar och jag vet att en hel del planeringsarbete redan påbörjats.
OBS – faran är inte över!

Det kommer självfallet att ställas stora krav på individen, klubben och distriktet att leva upp till tävlingsbestämmelserna samt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet ställt upp.

Gå gärna in på golf.se (Corona riktlinjer för golfspel) där du kan läsa om vad som gäller och därmed hjälpa oss samt klubben så att vi kan genomföra tävlingar och spel på ett tillförlitligt sätt.

Några saker vill jag särskilt trycka på
• Golfklubb och Distriktsförbund ska noga överväga riskerna med att arrangera tävling.
• Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att
omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.
• Folkhälsomyndighetens rekommendationer om riskgruppers deltagande i tävlingar skall självfallet beaktas
• Förbud mot sammankomster med över 50 deltagare gäller fortfarande.
• Håll avstånd och undvik trängsel.

Tidningen GöteborgsGolfaren kommer av ekonomiska skäl inte ut med sitt planerade juninummer. Tidningen är helt annonsfinansierad och i rådande tider har intresset för att annonsera minskat radikalt. Vi hoppas dock kunna komma ut med tidningen i höst.

Vi uppdaterar löpande om distriktets aktiviteter och nuläge på vår hemsida www.ggf.nu
Nu önskar jag alla distriktets golfare och klubbar en härlig Golfsommar!

Richard Norling
Ordförande, Göteborgs Golfförbund

Gamla Boråsvägen 25 Tel: 031-40 62 40 Bankgiro: 325-3556 412 76 Göteborg E-post: info@ggf.nu Org nr: 85 72 03-2202

Fastighets AB Keron sponsrar Lerjedalens

Välkommen Fastighets AB Keron till Lerjedalens GK! Fastighets AB Keron är vår nyaste sponsor på klubben.
Läs mer om dem på www. keron.se

Läs mer om sponsorpaket här.