Nyheter

Höstmöte handlingarna 2019

Finns att hämta under medlemsinloggning. ”klicka här för att logga in.

Seniorträff tisdagen 3 december

Denna tisdag tänker vi ha en liten tävling, 9 hål, ute på banan! Lite beroende på väder etc men observera – vi kommer få pegga upp bollen hela rundan. Ja, inte på green förstås. Det kanske t o m är vintergreener.

Därefter äter vi en jultallrik till subventionerat pris vid 15-tiden.
Närmare info kommer senare på mail, men sista anmälningsdagen är måndagen 25/11 till Meta 0736567821 eller Lena 0761359039.
Hälsningar Seniorkommittén/ Meta

Kallelse Höstmöte 2019

Måndagen den 28 oktober Klockan 18.00 – (Kaffe från 17.30) i klubbhuset.

Styrelsens förslag till dagordning:
1. Höstmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för
verksamhets- och räkenskapsåret 2020.
8. Behandling av styrelsens och röstberättigade medlemmars förslag och
motioner, som inkommit till styrelsen senast den 30 september.
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas
Handlingar till mötet kommer 1 vecka före mötet att läggas ut på vår hemsida
(under medlemssidorna), samt i begränsad omfattning finnas i kansliet i pappersform.

Bridgeklubben på Lerjedalens GK!

För tre år sedan bildades Lerjedalens GK en bridgeklubb. Bridgeklubben är på tisdagar Kl.10-13:30 i klubbens konferensrum V.43-51 2019 sedan V.3-11 2020.
Pris: 30kr, kaffe och kakor ingår.
Ingen anmälan eller bridgeförkunskaper behövs. Om du är intresserad att delta och vill ha mer information kontakta Rudi Knutsson via e-post rudi1352@live.se.

Välkommen!

Vad har hänt under säsongen 2019 – Lerjedamer

Titta på vad Lerjedalens damer har gjort under 2019, klicka här.